Expanderbult tegel


EXPANDERBULT FBN II VARMFÖRZINKAD. Expanderbult för genomsticksmontage. Används för lättare montage i betong, tegel , natursten och kalksandsten. Avsedd för montering av detaljer i betong, tegel och natursten.

För förborrning och manuell åtdragning.

Består av gängad skruv med mutter samt konformad kilspets med slitsad ytterhylsa. Vid åtdragning expanderar hylsan och fäster mot underlaget. För montering av olika detaljer i betong, tegel och natursten. Tegel är ett så vackert material att man ofta inte vågar borra hål i det för att t ex sätta upp en spalje på husfasaden, hänga en tavla i gillestugan eller fästa en dörrkrok i garagemuren. Till sist segrar ändå förnuftet och man ger klängväxten ett nödvändigt stö bryter enformigheten i trivselrummet och ser till att garageporten . PFG EBF expandern är avsedd att användas vid medelstora och stora laster i massiva och hårda material som betong, massivt tegel (max.M8) och natursten.

R-XPT är en expanderbult av instickstyp lämplig att använda i betong.

Hej, Jag skall försöka montera ett glastak (typ Canopy System) över entredören. Konstruktionen kräver fyra infästningar i fasaden. Hål 10mm, bulten är 8mm. Huset är byggt i vanlig röd hel tegel. Jag behöver veta om expanderbulten skall monteras i tegel eller i fogen.

Vilken del är starkast ur hållfastighets . Fästa hyllor i tegel – Sporthoj. Diskussioner Сохраненная копия Похожие Перевести эту страницу июл. Сообщений: – ‎Авторов: Tänkte fästa st väggskenor (denna) och sen 370mm konsoler. Väggen består av hyfsat gammal tegel med puts.

Tror det är håltegel med minst år på nacken. Vid borrning i tegel , betong m. Rekommende- rat borrdjup och borrdiameter framgår på förpackningarna. A= Minst 5-gånger håldiametern.

För infästning i tegel går det inte att använda slagankare.

Det finns risk att teglet spricker. Det absolut bästa sättet att fästa maskiner i tegel med är genomgående bult minst M12. Vid väggsågning skall alltid den översta fästpunkten vara genomgående bult.

Borrdiameter minst mm. Alternativ till detta är gummiexpander typ . Betongskruvankare för permanenta och tillfälliga tillämpningar – inklusive skruvankare som kan användas i massivt tegel och håldäcksbjälklag. Expansionsankare i kolstål och rostfritt stål, godkända för applikationer i sprucken och osprucken betong och seismiska system – inklusive säkerhetsankare . Tryck in pluggen i hålet tills kragen ligger dikt an mot fästdetaljen.

Skruva därefter in skruv enligt samma anvisning. Täckhatt till expanderbult. I byggmaterial med liten tryckstyrka bör du använda special- plugg, t. Byggmaterial med liten tryckstyrka är t. Kan ju vara värt ett försök.

Det där är just den modellen vi använder oss av på firman om man ska fästa någonting i Siporex eller tegel. Finns en massa olika längder och spår. Välj en så lång plugg som du törs. Tegel är nästan lika hårt som betong, men kan spricka om du borrar för nära kanten. Använd expanderbult för tyngre saker och för föremål som ska tåla hög belastning.

För övriga och lättare föremål, använd plast- eller nylonplugg samt skruv. Produkterna lämpar sig huvudsakligen i grundmaterial som trä, gips, lättbetong, betong, tegel och plåt. För lätta montage av trä- och stålreglar i betong,.