Fackverk stål


Sadelfackverk, nockfackverk, parallellfackverk, primärfackverk från Sveriges ledande tillverkare av stålfackverk. Пожаловаться на другую картинку. Maku tillverkar fackverksbalkar med fri spännvidd upp till cirka meter.

SWL Stålkonstruktioner AB är ledande inom konstruktion och tillverkning av fackverk samt takstolar. Med fackverken som grundelement kan även speciella konstruktioner som ex.

Våra beställare kan försäkra sig om att våra produkter tillverkas och kontrolleras för att . Några av de olika modeller av fackverk som vi tillverkar är SMS Parallellfackverk, SMS Sadelfackverk, SMS Omvänd sadelfackverk, SMS Nockfackverk, och SMS Primärfackverk. Spektakulära fackverkskonstruktioner i Sverige är Älvsborgsbrons (Göteborg) m höga, 4m långa förstyvningsbalkar i stål samt inomhusarenan Globens . Examensarbete: DIMENSIONERING AV BÄRVERK AV STÅL. Beräkningar av snittkrafter och dimensioner för fackverk och utförs. Stänger som alltid kan förutsättas bli dragna kan utföras med tunna rundjärn av stål.

Korslagda fackverksbalkar.

Ruinöverbyggna Chur, Schweiz. Fackverk och underspända konstruktioner. Zumthor Foto: Sture Samuelsson. Här är ett urval av några balkar som tillverkas på vår industri i Komstad.

Vi har i dag förmånen att få leverera våra fackverk runt om i Sverige. Våra fackverk kan levereras i upp till m spännvidd. Vi levererar även olika färdiga stål konstruktioner, där våra olika balkar ingår. Alla dessa balkar tillverkas och kontrolleras enl.

Tranås Byggsvets har mer än 40- årig erfarenhet av att tillverka och montera stålkonstruktioner för byggindustrin. Sedan många år tillbaka har vi investerat i utrustning och kompetens för att tillverka fackverksbalkar. Vi kan tillverka fackverk med spännvidder upp till meter utan . Vi har valt att även tillverka fackverken av riktigt stål vilket visat sig vare ett vinnande koncept under de snörika vintrarna. Välj mellan sadelfackverk och parallellfackverk beroende på utformningen av din. Stomresning med fackverk.

Närbild bultförband takbalk.

Pågående montage av stålstomme. OptiPrize presenterar efter exekvering en konstruktionsbild med deformationsbild , en detaljerad kostnadsspecifikation och resultat för maximal utböjning samt antal fackverk och knutpunkter. Då större delen av ett fackverks totalkostnad utgörs av stål – och målningskostnader är valet av balkprofil viktigt för en kostnadseffektiv . I avsnitt redovisas viktbesparingar på fackverk av höghållfast stål som exempel på ett möjligt nytt användningsområde. I avsnitt redovisas exempel på övriga konstruktionselement där det kan vara fördelaktigt att använda stål med hög hållfasthet. Bilagan innehåller exempel på dimensionering av hybridbalkar.

Maku Stål AB är en av Sveriges ledande tillverkare av fackverksbalkar. Vi har producerat fackverk i snart år och därmed samlat på oss mycket kunska. Tanken är att göra ett snett tak med ca grader med nockhöjd ca m på framsidan och sedan får det bli vad det blir (ca gr) lutning på resten av taket. Balk, stång oCH RÖRPRodUkteR sid 11.

RostFRia PRodUkteR sid 23. Ett element bestående av stänger som monteras ihop till ett stabilt bärverk. Tillverkad i höghållfast stål , vilket ger en unik styrka i förhållande till vikt. Helt modulär, två kortare fackverk kan ersättas av ett längre. Rördiameter 4mm i över- och underrör, vertikaler samt i. Konstruktionerna är brandskyddade med brandskyddsmålning, som utförts på målnings-stationer före leverans till byggplatsen.

Företagsinformation för fackverk i Sverige med adresser, telefonnummer, öppettider, årsredovisningar, nyckeltal och befattningshavare. Maku har mycket lång erfarenhet från tillverkning av fackverksbalkar.