Fackverksbalk dimensionering


Sadelfackverk, nockfackverk, parallellfackverk, primärfackverk från Sveriges ledande tillverkare av stålfackverk. I tak är fackverk vanliga bärverk. De kan tillverkas av konstruktionsvirke eller undantagsvis av limträ. Här behandlas pelare av konstruktionsvirke och limträ och dimensioner ges för olika tvärsnitt.

Vanliga dimensioner på reglar i bärande väggar ingår även. Horisontella bärverk består oftast av balkar, takstolar och fackverk. En översikt ges över vilken typ av virke som vanligen används till olika typer av takstolar, ramar och . Inventor dimensionering Övning forts fackverk.

Dimensionering av fackverksbalkar. Maku Stål AB är en av Sveriges ledande tillverkare av fackverksbalkar. Vi har producerat fackverk i år och därmed samlat på oss mycket kunskap och lång erfarenhet. Vi förfogar över ändamålsenliga lokaler med modern specialutrustning, vilket gör att vi kan tillverka . Den vanligaste typen av takstolar är fackverk.

Ett fackverk består av ramstänger som är sammanbundna med diagonaler för att de ska bilda slutna triangelmönster. Lasterna överförs i huvudsak som normalkrafter. Taklutningen är normalt mellan – grader. Vi hjälper Er även med konstruktion och dimensionering av fackverken. Detta görs av konstruktörer med mycket lång erfarenhet av kostnadseffektiva lösningar för den svenska byggmarknaden.

Tillverkning sker i vår fabrik i Tranås med moderna metoder och utrustning. Vår placering mitt i södra Sverige ger oss fördelen av . Examensarbete: DIMENSIONERING AV BÄRVERK AV STÅL. Beräkningar av snittkrafter och dimensioner för fackverk och utförs.

Generell dimensionering av fackverket. Då man planerar fackverk antar man oftast att fogarna mellan stavarna och spannen är ledade vilket betyder att stavarna utsätts för bara normalkraft. Då man dimensionerar stavarna och fogarna behöver man inte beakta böjmoment ifall de uppfyller villkor som är.

Exempel på horisontell stabilisering. Fackverk i vägg, vind mot långsida.