Fågellist montering


Nästa bärläkts placering är beroende av aktuell takpannas hängande läng se tabell Lägga pannor. Placera läkten på ett avstånd från takfotsläkten så att den nedersta pannraden skjuter ut över takfoten. Pannan skall skjuta ut så långt . Innan du börjar lägga tegelpannorna spikar du fast fågellisten på takfotsläkten.

OBS, fågellisten ska spikas så att den viks utåt, se figur 12.

Vid en takläggning finns det många regler och detaljer att ta hänsyn till och vara uppmärksam på. Ett moment som många tyvärr, avsiktligt eller oavsiktligt, väljer att hoppa över är att montera ett fågelban även kallad fågellist , vid takfoten. Magnus Österberg är på taket och monterar bärläkt för tegelpannor.

För montering på bärläkt i takfot. Anvisningar för dig som skall lägga tak. PALEMA OCH EXKLUSIV BETONGTAKPANNA. Läs hela monteringsanvisningen före arbetet påbörjas!

När man lägger tak kan man välja att spika upp en fågellist , även kallad fågelband. Så här ser listen ut: Här spikar Forkarby snickerier på en. Detta innebär att du måste ta bort takpapp och läkt. Fotplåten ska spikas under takpappen. När du monterar fotplåten är det klokt att också montera en fågellist som förhindrar att fåglar drar upp pinnar och dylikt under pannorna.

Denna Monteringsanvisning är vägledande för montering av takpannor och tak- tillbehör från MONIER. Läs gärna hela monteringsanvisningen innan arbetet med montering av. LADDA NER MER INFORMATION. Produktinformation (PDF).

Används för montering på bärläkt eller kilregel i takfot. Leverantör: Monier Roofing AB. Diffusionsöppet, vind- och vattentätt underlagstak med mycket god UV beständighet. Kan användas under alla typer av pannor även ofalsade (Vittinge).

Fågellist svart 1m x 60mm. Befintliga pannor och läkt rivs bort.

Ny strö och bärläkt monteras enligt branschstandard. Nya kupiga svarta betongpannor, Benders Palema, vilka spikas två rader vid takfot, gavel samt nock. Nya nockpannor monteras, vilka spikas. Ny svart fotplåt monterats samt rännor och . Arbetsmoment: Montering.

Innan takpannorna börjar läggas ska fågellisten spikas på takfotsläkten. Köp – Lägg i kundvagnen. Du kan senare ändra antal i kundvagnen.