Fågelpiggar skorsten


Lättmonterat och effektivt skydd mot bl. Har du problem med fåglar? Skydda din egendom med fågelskydd i form av fågelpiggar eller nät. Fastigheter och lokaler mår bra av att säkras mot fåglar, då exempelvis skyltar, stuprör, hängrännor, ventilation och skorstenar smutsas ner och täpps igen av spillning och bomaterial.

Spillningen fräter på tak och fasader, vilket . Trubbiga fågelpiggar för att minimera skaderisken för fåglarna. Ett enkelt sätt att skydda mot att fåglar som t. Enkelt sätt att hållar fåglar som duva, mås och kråka borta från ytor som skorsten , tak, fönsterbräden, staket eller plank. Tar bort fåglarnas viloplatser och minskar inte bara ytan med piggar utan . Samma professionella produkter som används av auktoriserade skadedjursbekämpare. Bekämpning av fåglar med produkter från Skadedjurshopen.

Fågelpiggar förhindrar fåglar att landa och sätta sig på kanten av en avsats. Genom att spänna upp linor över taket försvårar man för fåglarna att bygga bo. Linorna ska ligga cirka en decimeter över taket. Det finns elektroniska fågelskrämmor som avger skrämselljud. I bostadområden kan det hända att grannar klagar på ljudet och i större städer kan ljudet från skrämmorna dränkas av annat sorl.

På vissa platser, där inget annat hjälper, kan det krävas fågelpiggar. Dessa gör helt enkelt att fåglarna inte kan landa på den plats där piggarna är placerade och utgör därför ett 1procentigt . Vi har problem med måsar som bygger bo på taket ovanpå en gammal skorsten. Vi har tagit bort boet för två år sedan, men de kom tillbaka året. TJB FÅGELPIGGAR 4-PIGGARS 3MX15ST.

Förhindrar fåglar från att uppehålla sig på taket. Universell tätning för anslutningar på yttertak, t ex vid genomförningar i tak eller anslutningar mot vägg eller skorsten. Materialet är mycket flexibelt, töjbart upp till tack vare sin struktur med . Skorstensgaller mot fåglar. Fåglar har under de senaste åren byggt reden i långt fler skorstenar än vi någonsin sett tidigare – därför finns det god grund till att vara uppmärksam på problemet. Behöver du hjälp med fågelskydd?

Vi på Specialrengöringar är experter på fågelskydd och fågelförsäkringar. Läs mer om våra tjänster! Efterlysningar Göteborg. Oljetank ,tank ,dieseltank , skorsten.

Snart kommer det in billi.