Fågelskydd spillepeng


Fågelskydd Spillepeng tar hand om skadade fåglar i Malmö-Lundregionen. Våra insatser riktas huvudsakligen åt fåglar som far illa på grund av människans påverkan. Omhändertagande av fågelungar och fall . Ring oss för rå information och omhändertagande av fåglar.

Vi finns på SYSAV:s område på Spillepeng i Malmö. Karta – SYSAV Spillepeng , Malmö .

Vår huvudsakliga uppgift är att ta hand om fåglar som far illa på grund av mänsklig verksamhet. När det gäller naturliga processer som sjukdomar och svält tvingas vi däremot ofta att ransonera våra ingrepp. Nedan följer ett par exempel på några vanliga åkommor hos fåglar som allmänheten ibland . Under sommaren har han bråda dagar med många larm om skadade fåglar. Natur, fåglar, djur, foto och utrustning i form av nyheter, artiklar, fakta och guider.

Nu har Malmö stad tecknat ett avtal med föreningen om att ta hand om stadens fåglar. Malmö är Sveriges tredje största sta en global, växande och ung stad. Hälften av invånarna i Malmö är under år och Malmöborna har rötter i över 1länder. Malmö strävar efter att bli en hållbar sta både ekonomiskt, .

Han tar hand om allt från duvor och svanar. Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lun Malmö, Staffanstorp och Svedala kommuner. Arbetet bedrivs huvudsakligen genom . Nu kommer de att få ekonomiskt stöd av kommunen för det arbete som bedrivs på allmänna platser i Malmö. Verksamheten har arbetat ideellt med att ta hand om skadade fåglar i år.

Foto: Ingemar D Kristiansen . Här rehabiliteras skadade vilda fåglar. En stor del av vården är att de skadade fåglarna får sitta i trygghet. Här sitter de väderskyddat och får mat och vatten.

The abundant birdlife at Spillepeng has given rise to a collaboration between Sysav and the Skåne ornithological society, who have together set up. Det har kommit till kommunens kännedom att fågelskydd Spillepengs anslag kraftigt minskat från SYSAV:s sida de senaste åren. Fågelskyddet inrättades en gång i tiden som kompensationsåtgärd för fågellivet.

Det är mycket viktigt att fågelskydd Spillepeng ges utrymme och medel att fortsätta sin . Observatörer: Ragnar Alm. Redigeringsansvarig: Ragnar Alm. Kommentar: Svårt skadad efter strid om föda eller födorevir med annan gråhäger.

Tag inte med övergiven unge hem, ofta finns mamman i närheten!