Fasadbeklädnad skivor


Fibercementskiva för mellanväggar och som invändig beklädnad i krävande miljö. Distans- och tätningsremsa. En fasad som inte behöver underhållas är många villaägares dröm. Skiffer, fibercement och pvc är några av de nya materialen för villafasader.

Skivor av plastbelagd aluminium.

Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt. Cembrit är en distributör och tillverkare av fibercementprodukter i Europa och erbjuder ett urval av fibercementbaserade produkter för tak och fasader. Olika typer av fasadbeklädnad. Fasadbeklädnaden på en utfackningsvägg utgörs vanligtvis av träpanel, cementbaserade skivor , natursten, skalmur av tegel, puts på en utvändig isolering av mineralull eller cellplast. Puts på cellplastisolering.

Ytterpanelens uppgift är att skydda huset mot väder, vind och skador och att göra fasaden estetiskt finare. Det finns många fasadmaterial att välja bland.

Trä, tegel, puts, betong, plåt och fibercement för att nämna några. Moelven erbjuder ett brett sortiment av ytterpanel i olika träslag, profiler och utföranden. Till att börja med kräver en fasad byggd av fibercementskivor minimalt med underhåll. De är per definition såväl vattenavvisande som tåliga. Till det kommer att det är lätt att bygga med fibercement, så även fasader.

Här behövs ingen eftermålning och hela produkten är tillverkad för att vara så enkel som möjligt att montera. Ergonomisk, marknadens lättaste cement- skiva. Skivan är också enkel att bearbeta och montera. Aquaroc är en nyutvecklad skiva av lättviktscement.

Operal är färdigmålade skivor av fibercement med ett mycket brett användningsområde. Produktdata Formstabil skiva i fibercement. Operal kan användas som utvändig beklädnad på alla typer av byggnader, vare sig det gäller nybyggnation eller renovering. Använd Operal för beklädnad av fasader, gavlar, takutsprång och . Laserade fasad skivor i diskreta färger finns i många färger med olika genomfärgade basskivor.

Ytbehandlingen ger fasaden ett mjukt homogent uttryck. Equitone är tillverkad av fibercement med cement som bindemedel, tillsammans med organiska och utsökta .

Bearbetning Fasadskivorna kan bearbetas med verktyg avsedda för hårda träslag (borrning, kapning och fräsning). Beklädnadens byggmått inklusive monteringsprofiler är ca 25–mm. Vad tycker en arkitekt om STENIs fasadskivor och vad är viktigt för att arkitekterna ska kunna tillgodose kundernas önskemål och behov? Här är några svar från arkitekt Kasper Kullegaar som STENI samarbetade med under projektet Plejecenter Samsøvej – känt för sin välvda svarta fasad. Rytmen hos en panel, i synnerhet en produkt med exempelvis fasspont eller fals, har stor betydelse för rytmen och den upplevda skalan hos en fasad.

Formica Group levererade måttanpassade skivor , vilket har underlättat enormt för oss på arbetsplatsen. Läs mer under solceller. Skifferfasader tillverkas av tunna skivor lerskiffer.

Det är ett färgbeständigt, klimatsmart och vackert naturmaterial med låg vikt som inte kräver mycket energi vid framställning. Skiffer är förhållandevis prisvärt och blir inte dyrare än en putsad fasad. Skiffret monteras fast med krok på. Tegelmurning och blockmurning, konventionell puts, puts på isolering eller skivor liksom fasadbeklädnad med sten är exempel på uppdrag som vi åtar oss. Vi arbetar med kulturmärkta byggnader . Tilläggsisolering av fasad.

Trä ligger oss på XLBYGG särskilt varmt om hjärtat. Till oss är du alltid välkommen med frågor och funderingar kring trä och .