Fibercement tak livslängd


Om du planerar att byta tak på ditt hus har du många valmöjligheter. På marknaden finns dels lätta yttertak av plåt, fibercement , shingel eller papp och dels tyngre taktäckning som tegel- eller betongpannor. Ett ordinärt papptak har kortare livslängd än övriga typer av tak och håller bara ca år, sedan kan det vara dags att byta.

De vanligaste materialen till täckning av yttertak är utan tvekan tegelpannor och betongpannor. Takpannor i dessa material ger ett vackert mönstrat . Vid återanvändning av tegelpannor från olika tak får man därför räkna med ett visst pusslande för att få ihop taket.

Betongpannor och fibercement är acceptabelt. Eternitplattorna har en viss livslängd. Alla fibercementtak från alla leverantörer finns på LantbruksNet. Taket är en viktig del av ditt hus. Lertegel har dessutom lång livslängd.

Tak av fibercement väger mindre än betong- eller tegeltak. Uppskattningarna nedan är för fyra olika varianter, men vi får inte glömma att man också kan välja kompositmaterial och fibercement , som båda har lång livslängd. Du kan lätt komma åt yttertaket (om villan inte består av mer än högst två plan) och du kan lika gärna välja ett billigt tak med kort livslängd som ett dyrt tak med . Det är inte ovanligt att.

Naturliga och vackra tak i fibercement. Bra livslängd och bland de mest kostnadseffektiva taktäckningarna. I yttertak utan underlagstak finns. På senare år har taktypen dock börjat dyka upp i . Fiberförstärkt cement är ett estetiskt, tåligt bygg-material som är lika utmärkt till beklädnad utomhus eller inomhus som till tak. Tillsatsen med rätt typ av cellulosafiber, spetsad med en gnutta välbepröva PVA-fiber till cementblandningen skapar en unik kombination av tunn betong . Detta kan ju vara en fördel om man vill kunna byta färg på fasaden.

Vi tycker att detta är så nära man kan komma underhållsfritt. Cembrit Patina är dock inte möjlig att måla om. Lång livslängd och brandsäkerhet . Andra takmaterial är exempelvis fibercement , plåttak (stål- zink- aluminium- koppar eller blyplåt) papptak, shingel (papptaksliknande plattor), onduline ( asfaltinpregnerad papp) och trätak. Dagens betongpannor har mycket lång livslängd. Lika lång som lerteglets, enligt branschen.

Dess nackdel är dock att de inte åldras lika vackert. Till viss del beror på det var man bor. Kustklimat tar hårdare på taken. Men det är i första hand en estetisk fråga, säger Irene Persson på Mjöbäckspannan AB.

Bland de ”nya” fasadmaterialen finns bland annat skiffer, fibercement , Marmoroc, PVC och en klassiker som kanske är på väg att få en renässans – mexi-stenen.

Bland fördelarna finns den lätta vikten, enkel montering, att fasaden är väderbeständig och en förväntad livslängd på minst år. Vi bor i Kävlinge kommune, väst sida av Skåne. Känns nu som att man är tvungen att ta bort den för att få ett snyggt tak. Men om vi istället söker efter material med lång livslängd och minimala underhållskrav finns fler valmöjligheter.

Fasaden kan exempelvis kläs med skivor av fibercement. I USA har studier visat att papptak täckta med sedum har en tre gånger så lång livslängd som tak som utsatts för solens UV-strålar. Kontrollera att det är tätt i anslutningar runt exempelvis takfönster, skorsten och kupor. Takluckor, skorstensstegar och annan säkerhetsutrustning ska vara hela och funktionella.

Att underhålla taket regelbundet är därför en klok investering.