Fotplåt monteringsanvisning


Sätt den första skruven längst ned. Försäkra dig om att skruvraderna är raka. Skär ut så att droppbleckets överlapp blir jämnt. Väg in plåten och fäst den med en andra skruv.

Montering av rännkrok och fotplåt.

Innan fotplåten monteras sätts rännkrokar på plats enligt montageanvisning för regnvattensystem. Viktigt är att fotplåtarna följer en rak linje längs takfotssidan, eventuellt kan en lina användas som hjälp. Exempel på olika montage: t. Denna monteringsanvisning avser produkter som monteras på genomtrampningssäkra underlag av trä. Rengör fotplåten med avfettnings- medel och stryk med Icoflux Primer. Innan du lägger nytt tak på ett äldre hus är det viktigt att du först gör en bedömning av det gamla undertakets kvalitet.

Om du upptäcker svarta fläckar eller blåträ på undertakets insida är det troligen skadat och behöver repareras eller bytas ut.

Observera särskilt hur det ser ut kring skorstenar, vinkel-. Följ färgtillverkarens anvisningar noggrant. Använd alkydfärg för utomhusbruk. Rensa och rengör öppningen där fönsterdörren ska sitta.

Detta innebär att du måste ta bort takpapp och läkt där fotplåten ska sitta, den gamla läkten och takpappen som du tar bort, kan du inte återanvända. Den förstörs i samband med. Tillsammans med kantavslut. Fotplåten ska spikas under takpappen. På underlagspappen monteras fotplåten med en.

Tätskiktet monteras ända ned till bockningen på fotplåten. Hur lägger jag ett tak själv? Här är vår guide hur du lägger ditt tak. Guiden visar dig allt du behöver veta.

Att lägga takplåt är inte så svårt. Kontrollera fotplåtens kvalitet innan installation, nedan tabell beskriver vilka kvaliteter som är godkända. Remsan under fotplåten ska vara i kvalitet enligt tabell och i bredd 3mm, remsan ska nå minst 1mm ovan .

Var idag och köpte fotplåt till min altan. Som jag har förstått så ska man först montera vindskiva sen fäste till hängrännan och sedan fotplåt. A4-Trebolit_Glaciär3-Ytpapp. Underlagspapp och fotplåt. Vid all kvalificerad taktäckning lägger du först underlags- papp på ytan som skall täckas.

Detta är en god försäkring mot skador under byggtiden. Lägg först en remsa underlagspapp . Håltagning runt takkupa. Vi rekommenderar att du anlita en fackman för att göra anslutningar till t ex takkupa och skorsten. Ståndskiva försänkt AMG. Vindskiva AMG 135x1mm.

Nockplåt AMG 180x1mm. För att montera taket behöver du följande verktyg och utrustning. Vid montering av fantompannor är fotplåten nödvändig som startplåt närmast hängrännan för att kunna skruva fast den första raden av fantompannor. Detta krävs för att de följande fantompannorna ska stämma överrens med avståndet mellan . Den andra filmen i Essves serie instruktionsfilmer som visar hur man på ett korrekt sätt lägger tak enligt. Tack för att du valt en takplåt från Falsat PRO!

Falsat plåttak ger en känsla av tidlöshet och exklusi- vetet. Vid användning av fotplåt måste dessa monteras innan läggning av takplåten. Om takfoten inte är rak, spänn en lina från ena änden av taket till den andra för att rikta plåtarna mot.

Klicka på respektive bild för större format.