Fotplåt tegeltak


I vådernas nederkant finns en klisterremsa som överlappar spikraden i våden under. Runt eventuella takfönster och skorstenar skärs pappen till och klistras med asfaltklister för att det ska täta ordentligt. När båda sidor av taket är täckta med papp klistras en våd underlagspapp över nocken.

Vid takfoten spikas en fotplåt. Här får du tips om vad fotplåt är och vad den har för funktion för taket och vattenavrinningen på huset.

Hej alla byggnadskunniga! Har byggt ett lösvirkes garage men valde att anlita en firma för att få taket och hängrännor monterat innan vintern, jobbet. BZ2ZahkYYПохожие окт. Добавлено пользователем TJB Takfotsbeslag med fågelban förhöjning och fotplåts funktion i ett och samma beslag. Att lägga ett tegeltak är inte så svårt, om du läser igenom och följer Lafarge Roofings läggningsan- visningar.

Var noga med förberedelserna och se till att du har alla specialpannor och tillbehör hemma, så går själva läggningen smidigt. Denna läggningsanvisning är uppdelad i tre avsnitt: Del – Förberedelser .

Skär till en 3mm bred remsa av underlagsprodukten. Rengör fotplåten med avfettnings- medel och stryk med Icoflux Primer. Remsan förhindrar att råsponten. Ströläkt av virke 25xmm lägst sort G4-eller bättre.

Bärläkt av virke 25xmm sort G4-eller bättre. Enkupigt taktegel har bygglängden (läktavståndet) 3mm och byggbredden 2mm. Byte av betong- eller tegeltak , så går det till: river ert gamla tak och läkt. Fyra steg en detaljerad genomgång på hur du lägger tak.

I första steg genomgås hur du spikar råspont direkt på takstolarna, i det andra hur du klär in ett tak av råspont i underlagspapp, i det tredje hur du spikar strö- och bärläkt och i den fjärde och sista . Infästningsdetaljer såsom spik, skruv, klammer etc. Plåtdetaljer (nederbeslag, gavel- och fotplåt , vinkelränna, stoser etc.). Läktavstån överlappning och undertäckning. Gäller 2-kupiga betongtakpannor. För övriga produkter se resp.

Bra Tak lägger papptak tegeltak plåttak takläggare, upplan västmanlan enköping omläggning. Fågelband (F) monteras ovan takfodsläkt.

Avståndet från takfot till 2-a bärläkt ( LAT) skall anpassas så att nedersta takfotsraden får ett nöd- vändigt överhäng (U ) i förhållande till fotplåt och hängrännan. Se vägledande mått på sida 9. Det är viktigt att takplåtens nederkant vid fortsatt läggning följer takfoten parallellt och i en jämn linje. Klicka på respektive bild för större format. Kantavslutet klistras ovanpå tätskiktet med klister enligt tät- skiktsleverantörens rekommendationer.

Plåten skall tryckas fast i klistret så att det tränger upp genom de stora, utstansade hålen. Ytterligare klister stryks ovanpå plåten och på pappytan ovanför densamma så att en pappvåd om ca 1mm bredd kan läggas. Man brukar säga att ett nylagt tegeltak ska hålla i minst år. Detta gäller numera även betongpannor.

Vi arbetar också en hel del med vindskivor, takbryggor, takstegar, hängrännor, stuprör, takluckor och fotplåt samt åtar oss större plåtjobb såsom fotrännor, plåtbeslagning av skorstenar, med mera. Kort sagt – allt du kan .