Fotränna ama


Omslag utförs som enkelt omslag eller dubbelt omslag, se figurer. Eftersom man har ett löst ytterbeslag, i vilken fotränna skall glida, behövs ej dubbellackerad plåt. Några speciella fotrännskrokar behövs ej heller utan vanliga går bra!

Om du väljer att använda vårt förslag till fotränna måste du ha beställarens godkännande. Beskrivningstext Mono PM isolerat -TRP.

Utförande av TY typ 1- i fotränna. Tätskikt i fotränna ska utföras enligt figur AMA JSE. Ränndal mellan två takytor ska utföras enligt figur AMA JSE. Ränndalsvåd ska ha beläggningsfria kanter på båda långsidorna enligt figur AMA JSE. Ritningar är hämtade från AMA Hus med godkännande från Svensk Byggtjänst.

Observera att angivna krav ofta är minimikrav. Det är viktigt att man tar hänsyn till att olika plåtmaterial har olika egenskaper och att de i vissa fall inte kan kombineras. Orsaken till detta är att hänvisningen till AMA har utgått ur Boverkets Byggregler (BBR).

Fotränna enligt AMA är inte lägre godtaget som takfotsstöd. Detalj vid takfot med fotränna för taklutning minst 30°. Klammer c max 6mm med skruvinfästning.

Dim från fall till fall i randzoner. När fotränna skall användas vid tak med lutning under 30° måste anslutningen . BBR 8:2Skyddsanordningar. Tillträdesvägar till tak. Fästanordningar för linor till säkerhetsselar och dylikt.

Någon som gjort bandtäckning på sitt tak och kan berätta mer om det? Men framförallt mpris vore mycket intressant. Remsan under fotplåten ska vara i kvalitet enligt tabell och i bredd 3mm, remsan ska nå minst 1mm ovan fotplåtens övre kant. Bandtäckning med fotränna kan användas på de flesta tak. Vi använder oss av de regler som är reglerade i AMA Hus vilken är den senaste utgåvan.

AMA Hus är avsedd att vara ett underlag för dig som beställare, där tekniska beskrivningar och utförande finns beskrivet. Vi är i dagsläget 10st . För taklutning minst 30°. Fotplåt, mm (dras upp 4mm under rännplåt).

EPDM gummi som tätning mellan konsolkrok och fotplåt. Enlagstäckningar av SBS- modifierad tätskiktsmatta på yttertak (JSE.1i AMA Hus 11). Den monteras efter att tätskiktsmattan är färdigmonterad. Den nedre delen av koppartaket, cirka meter byts ut och ny plåttäckning med fotränna ska läggas.

Ny fotränna utförs enligt anvisningarna i AMA HUS 08. Stöd av trä kläs in med förhydningspapp. Takläggningen utförs likadant som det befintliga genom skivtäckning med dubbel ståndfals.

Vad säger AMA Hus om fotrännor överläggsplattor: Fotrännans fotplåt ska dras upp minst 450mm på tak. Rännkrok ska monteras med 400mm.