Fridlysta lavar


Fridlysta mossor, lavar , svampar och alger. Här finns en förteckning över alla Sveriges fridlysta arter av mossor, lavar , svampar . Många av de fridlysta mossorna och lavarna är okända för de flesta på grund av att de är så sällsynta. Två fridlysta lavar som är mer kända är varglav och långskägg.

Några exempel på fridlysta mossor är grön sköldmossa, hårklomossa, pyramidmossa, skirmossa och vedtrådmossa.

Alla orkidéer, groddjur, kräldjur, fladdermöss och vilda fåglar är fridlysta. Det är även förbjudet att ta bort eller skada frön eller andra delar från dessa arter. Sidan visar fridlysta arter av mossor, svampar och lavar i Örebro län. Grön sköldmossa växer på multnande . Juldekorationer kan vara fridlysta.

I juletid är det många som pyntar sina hem med fina dekorationer från skogen. Men när du ger dig ut för att plocka mossor, lavar och annat, kom ihåg att en del arter kan vara fridlysta.

Vintergröna mossor och vita lavar är exempel på växter som vi gärna använder som prydnader i hemmet . Totalt är 2kärlväxtarter fridlysta , därtill mossor, lavar , svampar och algart. Bland djuren är alla vilda svenska fågelarter fridlysta , liksom alla kräldjur och grodor, samt däggdjursarter, däribland alla fladdermöss och de fyra stora rovdjuren (med undantag för reglerad jakt). Därför ingår det inte i den svenska allemansrätten att plocka lavar eller mossor i stora mängder till försäljning. I den finländska strafflagen . Fönsterlaven är dock inte fridlyst.

Det är därför bäst att plocka väldigt försiktigt i områden där det finns mycket fönsterlav. Sist men inte minst finns det fridlysta mossor och lavar som inte får plockas alls. Här är en förteckning över dem. Det är inte heller tillåtet att plocka mossor och lavar för . Skruttig ek räddad av rara lavar.

Göteborg En skruttig liten ek räddades på onsdagen med hjälp av experter och sinnrik teknik på Skanstorget i Göteborg. Grannekarna var redan nedsågade, men på just det här exemplaret fanns fridlysta lavar på den tunna stammen. Norrbotten och Lule Lappmark, i sko- garna någonstans mellan Harads och Kåbdalis.

Nästan dagligen passerade jag förbi ett berg som på kartan har namnet Alpasberget. Anledningen var att den fridlysta arten getlav nyligen upptäckts i området samtidigt som många av de träd som planterats i Flygstaden måste flyttas, .

Hårklomossa (Dichelyma capillaceum). Käppkrokmossa (Hamatocaulis vernicosus). Nordisk klipptuss (Cynodontium sueci- cum). Jättesköldlav (Cetrelia olivetorum). Varglav ( Letharia vulpina).

Långskägg (Usnea longissima). I Sverige finns helt fridlysta orkidéarter och 2andra blomväxter som på olika sätt är skyddade. Reglerna kring fridlysning finns i artskyddsförordningen. Tallen beräknades redan då vara 3år gammal. Idag är trädet är dött, men enligt länsstyrelsen fyller den en viktig funktion som föda och boplats åt lavar , insekter och fåglar.

Inventeringen inriktas främst på arter som ofta förekommer i grönområden i stadsmiljö, t. Dessutom har förekomst av träd med håligheter noterats. Samtliga gatuträd längs Vasagatan, från . Vissa arter är äve skyddade Artskyddsförordningen. Exempelvis är lummerväxter fridlysta. Om plockningen av mossor eller lavar kan leda till att .