Fukt i tak


Enkla och lättfattliga beskrivningar av olika vanliga fuktskador i tak , vad de beror på och hur du åtgärdar dem. Enbart ordet mögel är så negativt laddat att vi väljer ett exempel från naturen för att beskriva hur fukt uppstår. Genom detta täcke läcker värmen ut på vinden, följer fuktig inomhusluft med vädras också denna oftast bort genom tak och otäta väggavlar. Här får du värdefulla tips om fukt och hur du löser fuktproblem och minskar risken för fuktskador i hemmet.

Vid kalla tak har takytan och takavloppet vid takfot i princip samma temperatur, vilket i sin tur innebär att utvändiga takavlopp vanligen fungerar väl.

För att förhindra att vindsutrymmet tillförs fukt i sådan mängd att material kan skadas av mikrobiell tillväxt som följd av fuktdiffusion kan en ångspärr användas. Den varma och fuktiga inomhusluften vill röra sig ut ur huset genom väggar och tak mot den kallare delen av konstruktionen. Inomhusluften kyls ned och vid en viss temperatur kondenserar fukten i luften och blir till vatten. Då är risken för fuktskador mycket stor. Läs mer här om att isolera mot fukt ! Läs om hur du håller utkik efter fukt och mögel på din vind.

En liten skada på ditt tak kan ge större följder på andra ställen i huset.

Spikhål och revor är vanliga i tak med undertak av armerad plastfolie vilket kan leda till vattenläckage ner i huset om exempelvis en tegelpanna är trasig. Vid mycket regn och blåst eller vid snö, kan fukt ta sig förbi det yttersta lagret. Två skadeorsaker är vanliga: läckage av regnvatten eller smältande is och snö som kommer in utifrån och kondens av fuktig luft som kommer inifrån. Det kan ibland vara svårt att avgöra vad som orsakat fuktskadorna.

Om skadorna finns på undersidan av taket över en kall vind kan följande tumregel användas. I hus med täta omslutningsytor, t ex med tät tapet eller med ångspärr av polyeten, sker i stort sett ingen diffusion alls genom väggar, golv och tak. Om man tar bort ångspärren kommer däremot en viss fuktvandring att ske vilket sänker inneluftens ånghalt något.

En enkel beräkning visar emellertid att fuktvandringen utåt . Kombination: Vanligt med både synlig fukt och t ex mikrobiell påväxt. De naturliga fuktproblemen, alltså inte rena vattenskador och läckage, är ofta koncentrerade till husets yttre delar, dvs. Du kan tänka dig ditt hus som en sluten låda.

Det är där lådan kommer i kontakt med . Tips för att förhindra fuktproblem i badrum med förbättrad ventilation och undvikande av rörgenomförningar. Små bubblor i pappen när det är varmt är tecken på att det har kommit in fukt under pappen. Kolla då alla skarvar i närheten av bubblan.

Lösa skarvar trycks fast med takkitt eller asfaltklister.

Bubblan skärs upp i ett kryss med vass kniv, flikarna viks upp och underlagspappen får torka ett par dagar. Tilläggsisolering och byte av värmesystem riskerar att skapa en grogrund för fukt och mögel i vindsutrymmet. Men med regelbunden kontroll och rätt åtgärder kan du minska risken för kostsamma mögelskador. Vi har precis kastat oss ut i bostadsköpardjungeln.

Har hittat ett kedjehus med följande beskrivet i besiktningsprotokoll: Mikrobiell påväxt. Fukt kan även tillföras ett yttertak från underliggande utrymmen. Fuktbelastningen beror på verksamheten inomhus (fuktproduktionen), ventilationen och lufttrycksförhållandena.

Fukt från uteluft kan kondensera på undersidan av ett snötäckt yttertak i samband med dagsmeja. Vandrande fukt – strålande värme. Denna populärvetenskapliga bok ger på ett lustfyllt sätt insikter i byggnadsfysik – läran om värme, luft och fukt i byggnadens klimatskal, vilket består av byggnadens tak , väggar, fönster och grund.

Lägg till i din varukorg . I södra Sverige, som har milt vinterklimat, uppstår risk för mögeltill- växt på underlagstaket och på material som man lagrat på vinden. Ett sätt att minska risken för skador är överraskande nog att minska ventilationen på vinden. Detta förutsätter dock att ingen fukt till-.

Fuktfläckar eller missfärgningar på väggar, golv eller tak kan vara tecken på mögel- och fuktskador. Det kan också kan visa sig genom mögellukt, färg som flagnar och tapet eller mattor som bubblar sig. Länk till annan webbplats, . Om du upptäcker något av följande problem i din bostad bör du göra något åt det: Synliga vattenskador på golv, väggar och tak , till exempel bubblor i mattor och mögelfläckar eller färgförändringar.

Om det finns insekter som normalt tycker om fukt i torra utrymmen till exempel hoppstjärtar och silverfiskar.