Fuktskada innertak


Vi kontaktade styrelsen och tog in offerter från byggfirmor som samtidigt konstaterade fuktskada. Arbetet sattes igång och taket togs ner. Då visade det sig att vi hade en stor vattenskada med ruttna bjälklag och mögel i isoleringen i taket och en bit ner på väggen.

När byggfirman tagit ner taket kom Anticimex . Enkla och lättfattliga beskrivningar av olika vanliga fuktskador i tak , vad de beror på och hur du åtgärdar dem.

I många äldre hus är vindsbjälklaget så dåligt isolerat att risken för mögelangrepp där är näst intill uteslutna. Inte sällan är den enda isoleringen en bädd av sågspån eller kutterspån. Genom detta täcke läcker värmen ut på vinden , följer fuktig inomhusluft med vädras också denna oftast bort genom tak och otäta väggavlar. En gammal fuktskada i ett tak är inte så svårt att åtgärda, var dock noga med att kolla så inte det är en “aktiv” fuktskada. Alla vattenskador i hus mm skall noga åtgärdas innan man börjar och måla och fixa, det är också viktigt att veta vad som orsakade skadan från början, så kolla det innan du börjar att fixa till den.

En grundlig undersökning av taket två gånger per år lönar sig flera gånger om. Vi pekar ut de viktigaste ställena som du ska kontrollera. Läs om hur du håller utkik efter fukt och mögel på din vind.

Har du redan mögel – eller fuktskador måste du ta reda på varifrån de kommer. Hör av dig till oss om du. Var uppmärksam på avvikande lukt, missfärgningar och fuktfläckar på vindens innertak samt om träet har mögelpåväxt.

Dåligt isolerad krypvind ovanför. Jag har varit uppe och kollat men hittar ingen fukt under isoleringen så jag förstår inte vad det kan vara. Sänkt tak i badrum, risk för fuktskada ? Кеш Перекласти цю сторінку бер. Den varma och fuktiga inomhusluften vill röra sig ut ur huset genom väggar och tak mot den kallare delen av konstruktionen.

Inomhusluften kyls ned och vid en viss temperatur kondenserar fukten i luften och blir till vatten. Då är risken för fuktskador mycket stor. Läs mer här om att isolera mot fukt ! Jag har rivit ned ett innertak i lillstugan på landet. När jag gjorde detta så visade sig att taket har fuktskador.

Fuktskador som finns i husets ytterskikt ska tas om hand av föreningen, medan bostadsrättsinnehavaren själv får stå för skador som gäller den egna bostaden. Om det till exempel läcker in vatten från yttertaket som även har orsakat en skada på en lägenhetsinnehavares innertak så är föreningen skyldig att reparera skadan . Hade inte tänkt ta bort spånen utan ville istället lägga på mer.

Men det var innan jag började riva innertak det! Nu när jag då har fått små gröna vänner får jag nog i stället kassera det gamla spånet och kolla vad som finns under. Borde ju vara mögligt det . Det är därför en god idé att vid byte av innertak sätta en fuktspärr mellan innertak och bjälklag.

Tyvärr är det något som många missar, med onödiga kostnader som följd. Ta en vända på vinden under årets kalla månader. Hänger det vattendroppar någonstans? Finns svarta mögelfläckar på träet? Upptäcks tecken på skada . Har ju skrivit tidigare om att vi fått in fukt i badrumstaket och i storsonens sovrum pga en skada i yttertaket.

Nu är det klart med offert på att lägga. Pappen som läggs idag är dessutom tydligen lika beständig (lika lång livslängd) som alla andra slags tak man kan lägga. Förr var det inte så, men numer är det . Vid kalla tak har takytan och takavloppet vid takfot i princip samma temperatur, vilket i sin tur innebär att utvändiga takavlopp vanligen fungerar väl.

För att förhindra att vindsutrymmet tillförs fukt i sådan mängd att material kan skadas av mikrobiell tillväxt som följd av fuktdiffusion kan en ångspärr användas. Enligt Anticimex egna undersökningar är dusch- och badrum samt övriga våtrum de vanligaste ställen för fuktskador. Grundkonstruktioner som fasad och tak drabbas också av fuktskador som oftast inte ersätts av försäkringar. Uteluftsventilerade krypgrunder har en hög andel skador visar Anticimex statistik.

En fukt – eller mögelskada i huset kan vara en husägares värsta mardröm. Statistiskt drabbas alla hus i Sverige av någon slags fuktskada var femtonde till tjugonde år. Vanliga fuktskador är läckande vatten eller avloppsrör, fuktspärrar som inte håller måttet i badrummet eller läckande diskmaskiner. Idag både duschar och badar vi mer än vad vi gjorde förr i tiden, vilket ökar risken för fuktskador. Våra hus är också mer täta för att behålla värmen.

En kontrollerad ventilation, som ger luften god kvalitet och samtidigt kontrollerar luftflödena i huset, är ett sätt att förebygga problem. Här listar vi olika sätt att hitta orsaken till en . Fuktfläckar eller missfärgningar på väggar, golv eller tak kan vara tecken på mögel- och fuktskador. Det kan också kan visa sig genom mögellukt, färg som flagnar och tapet eller mattor som bubblar sig. Länk till annan webbplats, . Det kan betyda att det finns kvarliggande fukt mellan plattor och tätskikt.

Hittar du fuktfläckar på väggar, golv eller tak i angränsande rum, samt fuktfläckar på fasaden på ytterväggen utanför badrummet, så är det tydliga tecken på skada.