Gå på eternittak


Borde bli enklare att gå på eventuella brister i efterhand enligt maximen uppskjut gärna till morgondagen vad du inte måste göra idag. Nu blev det möjligt att göra rent taket och måla samtidigt vid varje läge av byggställningen, som måste bli en stege lagd på taket. Lavar och mossor frodades på. Undersök om eternitplattorna tål att gå på utan risk för genomtrampning.

Borsta sedan av taket från eventuell mossa, löv eller dylikt.

Om vissa delar av taket bearbetas eller rivs, och arbete pågår mer än en mantimme, måste tillstånd sökas hos närmaste yrkesinspektion. Detta gäller dock ej husägare. Eternit har använts som byggmaterial i mer än 1år. Namnet eternit kommer från engelskans eternity som betyder evighet. Personal som arbetat i eternitfabriken fick lungcancer och andningsbesvär, många av dem avled på grund av detta.

Hur ska man i så fall gå tillväga? Vi fortsätter genomgången av tak och takmaterial. På grund av sitt asbestinnehåll råder speciella regler om hur man hanterar detta material, som för några decennier .

Det förekommer även tips på diverse forum på internet, från anonyma personer som tycker att bygga in ett eternittak är definitivt att föredra. På vissa ställen kanske det går att gå uppe på taket, på andra ställen kommer du att gå igenom taket med trasiga skivor eventuellt skadad isolering och i värsta fall . Mitt tips är att låta det vara fint och grönt. Risken att det skulle bli några skador av att ha den där är minimal. Men om du oroar dig, så gå och kolla från undersidan om du kan se någon fukt sippra mellan fogarna. Сообщений: – ‎Авторов: Hej, Tänkte kolla om någon vänlig själv har lust att hjälpa mig?

Funderar på att köpa ett hus som idag har eternittak som är åldersstiget och som. Många som har eller är spekulanter på hus med eternit blir oroliga. Hur farligt är eternit egentligen när det sitter på huset och vad ska man göra? Byta ut det så fort man kan?

Faktum är att allt fler eternittak försvinner och snart är det inte många kvar. Har fått en offert på takomläggning – bort med eternit – på med shingel, plus en del plåt runt kupor. Känns mycket, och hade allra helst satt plåt på hela.

Eternitplattorna som ligger i dag är hela, det finns inga läckor in, med . Man får alltså ha kvar exempelvis eternitplattor som fasadmaterial tills det tas ur bruk. Arbetsmiljöverket rekommenderar ändå att man ersätter asbesthaltigt material i samband med renovering. Ett eternittak blir dessutom mycket sprött med åren och kan lätt gå sönder om man står på det.

Eternittak : Ett tvättat tak är ett tak i toppskick. Dessvärre håller inte ett eternittak sig inte så snyggt som det var den dag det lades, för så småningom fastnar smuts , alger, mossa och annat och till slut ser taket förfärligt ut. Den kan dock användas när du lägger på tvättmedlet, för då lägger du på ett skum med lågt tryck. Den nya takplåten läggs ovanpå det befintliga eternittaket. Kontrollera att underliggande bärläkt är friskt och att eternitplattorna är så täta att de kan fungera som underlagstak.

Vi har nyligen köpt ett hus, ett hörnkedjehus, där det var ett gammal eternittak som besiktningsmannen tyckte behövde bytas. Det fanns några fuktrosor och det bångnade på nåt ställe. Han tyckte att man skulle ta bort allt och lägga ny papp, läkta och sen lägga plåttak på det.

Nu efteråt har vi hört flera, bl. Grannen river sitt eternittak helt utan skyddskläder etc och jag undrar om det finns någon fara för att vistas ute under rivningen? Jag vet att det är olagligt att göra så men varken arbetsmiljöverket eller miljöförvaltningen eller byggnadsnämnden jobbar helg, så jag kan inte vidta åtgärder förrän på mådag. Vad väger ett eternit-tak som är 130mstort?

Och vad väger ett tegeltak? Skulle vara bra att veta hur mycket kalaset kommer att gå på ;-). Gå gärna med i min grupp. De var här minst fem gånger och försökte täta med silikon, men det fortsatte att läcka in regnvatten.

Dessutom har mitt eternittak skadats när hantverkarna borrat hål för att fästa plåtarna och gått på det. De hävdar att detta med att tvingats gå på plattorna så de spruckit är mitt fel eftersom jag inte har någon . Var dock osäker på om det var riktigt gjort från utsidan så jag slet av en eternit panna idag och som ni ser. Kanske är det bättre att öppna plånboken och lägga på ett plåttak, ser även att en del har lagt nytt plåttak direkt på befintligt eternittak. En aukt saneringsfirma kan ju få vem som att gå i kk. Vi kan presentera de olika alternativ som finns att välja bland och även berätta hur processen kommer att gå till.

Om du behöver byte av tak kan vi. Vi kan även hjälpa att sanera asbest på tak tex eternittak.