Gavelbeslag montering


Ett beslag som avslutar taket stilrent mot gaveln, speciellt anpassat för Plannja Modern och Plannja Trend. Gavellock vänster, som passar till gavelbeslag för Plannja Trend och Plannja Modern. Längsgående bröstvinkel.

Tvärsgående bröstvinkel. Vid montering av Terästiili och Teräsaateli skjuts plåtens kant under föregående plåt. Rengöring efter montering. Metallspån eller filspån på plåtbekläd- naden eller i takrännorna måste tas bort så snart monteringen är färdig.

De kan rosta och orsaka missfärg- ning. Den hårda och släta ytan på Lindab profilerade plåt gör det svårt för mossa och alger att växa på väggbe- klädnad eller taktäckning. Läs våra montering – sanvisningar för respektive material. Vid underlagstak av board eller plastfolie skall bärläkt. Justera trävindskivan i . För montering av underlagstak gäller.

Gavelbeslagen är liksidiga och vänds vid montering på vänster alternativt höger sida. Montera för takpanneprofilen . Anvisningar för skruvhål finns på båda sidor men används endast på den vertikala sidan. Gavelbeslag monteras enklast med samma inbör- des avstånd som takpannornas läktavstånd och genom att skruvas i en bakomliggande . Använd Plannja vinkelränna om taket går i vinkel. Den monteras innan takplåten läggs och överlappas 5mm. Vid nock- och högdelsanslutning skall profilbottnarna bockas upp.

MOntering AV PlAnnJA tAkfOtsPrOfil. När du skall använda Plannja takfotsprofil måste . Magnus Österberg står uppe på ett entrétak och visar hur man monterar vindskivor. Vindskivan av plåt skruvas fast ovanifrån med farmarskruv på husets befintliga vindskivor och är avsedda att täcka skarven mellan tak och vindskiva. Den skyddar både skarven och träskivorna från nederbörd. Vi rekommenderar att man alltid är minst två personer för säker montering.

För att montera takplåt behöver du inga speciella verktyg. Däremot kan en skruvdragare underlätta arbetet betydligt. Vid skarvning av gavelbeslag bortklippes hörn på underliggande beslag så att det nedre beslaget kan träs in i det övre. Plåtens ytskikt kan skadas av sprutet . Skarven blir då tätare och mindre synlig.

Ved skjøting av gavlbeslag klippes hjørnet på underliggende beslag bort, slik at nedre beslag kan træs inn i. Nock, takfots- eller snöräcke. Plåtslageriet arbetar även med montering av takstegar, takbryggor, snörasskyd . Exklusiv kan läggas på de flesta typer av tak. Lutningen skall vara minst 14°.

Börja med att kontrollera att taket är rakt. Mät diagonalt från hörn till hörn. Diagonalerna skall vara lika långa, mindre avvikelser kan kompenseras av vindskivebeslaget, i annat fall måste taket riktas. Blikkenslager,Snekker,Taktekker Taket er 1kvadrat. Paneling av ny raftekasse.

Eventuelt annen tak type . Självborrande skruv för montering av Plannjas profiler och takpannor.