Gavelröste


Husgaveln är den triangelformiga (ibland dekorativt smyckade) fasaddel på en byggnad som finns mellan de lutande sidorna av takfallet, ofta på husets kortsida. Kallas även gavelröste (den del som befinner sig ovanför takfoten) eller gavelfält. Gavels form är beroende av takets konstruktion, vid ett sadeltak har gaveln . Vill du få tillgång till hela artikeln?

Nationalencyklopedin, gavelröste.

Den del av en byggnads gavel som befinner sig ovanför takfoten. Denna artikel är kort och vi ser gärna att du bidrar om du har möjlighet. Den övre triangelformade delen av en gavel. Källa: Begrepp vid bygg och fastighetsutveckling. Var med och bygg användarnas synonymordbok!

Föreslå en synonym eller ett motsatsord till gavelröste. Bild saknas då den ännu inte är digitaliserad. Anmärkningar: Kyrkoinventering.

Avbilda ort Sverige , Småland , Jönköping , Gislaved , Öreryd , Öreryds kyrka. Add a comment or suggest edits. Synonymlexikon med över 600. Funktionalism, arkitekturriktning som eftersträvar en funktionell byggnad som inte döljer sin konstruktion och funktion. Traditionell ornamentik undviks.

Fönsterban sammanhängande rad av fönster och deras mellanstycken. Ordbok över Finlands svenska folkmål, den finlandssvenska dialektordboken. Gavelröste , den del av gaveln som . Nu har vi börjat timra gavelrösten. Få saker adderar så mycket till huskänslan per arbetad timme. Förvaras: Landsarkivet i Uppsala.

Herkulesgatan västerut från nr. Gator, Husgavlar, Fasader . Ordklass substantiv ○ gavelfält (triangelformad överdel av gavel). Del av gavel på en byggnad som är belägen ovanför takfoten. B 963:- Tidigare accessionsnr.

I tornets västra gavelröste är ett inpressat grekiskt kors.

Utmed långsidorna samt delvis utmed gavlarna (ca en meter vid varje sida) löper en gråmåla profilerad trätaklist. Under denna finns en vitputsad tegellist med löpande hundbård i relief. PORT – Huvudingången i väster utgörs .