Gröna tak stockholm


Кеш Перекласти цю сторінку черв. Stockholm får fler gröna tak. Restauranger och odlingar planeras på det som fått namnet Rooftop.

I mars öppnade de första delarna av nya citykvarteret Urban Escape i centrala . En samhällsekonomisk konsekvensanalys av sedumtak. Kungliga Tekniska högskolan (KTH ).

Avdelningen för mark- och vattenteknik. I Skåne, Danmark och Tyskland är gröna tak vanliga. Ett lades på nybyggda Skanstullshallen sent i höstas.

I den skarpa majsolen är grönskan ännu sparsam. Regnvatten som rinner av taken i staden tar med sig föroreningar från luft samt byggnaderna och rinner sedan ut med dagvattnet till sjöar och vattendrag. För att förhindra det kan man anlägga växtmattor på taken, så att mindre vatten rinner av taken. Gröna tak är ett sätt att minska mängden vatten som . Kunskapen om gröna tak och gröna väggars påverkan på fukt, material och energi behöver förbättras inom byggindustrin.

Vi kommer att utvärdera olika lösningar för gröna tak och gröna väggar för att se hur det påverkar fuktsäkerhet i klimatskal och energianvändning för byggnaden.

Stadsdelarna har skickat in projektbeskrivningar som passar in i beskrivningen. Nu ska det fattas beslut om vilka som kan få pengar för att förverkliga sina idéer. Under år har vi odlat och utvecklat vegetationssystem och är idag ledande leverantör i Sverige.

Dagens gröna taklösningar har bra miljöeffekter, fördröjning av dagvatten, lägre . Sedum Artipelag hålludden. Det är Alliansen i stadshuset som i en skrivelse till Fastighetskontoret uppmanat dem att undersöka hur och var det är möjligt att anlägga gröna tak. Både befintlig oh framtida bebyggelse var i åtanke. Specialisten på gröna tak. Vi har sedan många år ett mycket bra samarbete med Årsta Tak.

De har hög kompetens och är lätta att samarbeta me det är alltid raka besked och allt. Fördelar med Veg Techs sedumtak – gröna tak ! Svenska växter för skandinaviskt klimat. Egna odlingar Produktion på egna odlingar i Småland.

Vindsäkrad Motståndskraftig mot vindbelastning. Brandgodkänt enligt Broof(t ). Erosionsskyddat skikt Erosionsskyddat växtskikt. Kontakta oss för mer information. Tak med växtlighet har använts sedan långt tillbaka i de .

Karta och vägbeskrivning.