Gröna tak


Tak med växtlighet har använts sedan långt tillbaka i de . Кеш Схожі Перекласти цю сторінку Under år har vi odlat och utvecklat vegetationssystem och är idag ledande leverantör i Sverige. Sedum Artipelag hålludden. Dagens gröna taklösningar har bra miljöeffekter, fördröjning av dagvatten, lägre . Fördelar med Veg Techs sedumtak – gröna tak !

Svenska växter för skandinaviskt klimat. Egna odlingar Produktion på egna odlingar i Småland. Vindsäkrad Motståndskraftig mot vindbelastning. Brandgodkänt enligt Broof(t ). Erosionsskyddat skikt Erosionsskyddat växtskikt.

Många husägare tittar säkert då och då bekymrat på sitt tak och undrar hur man ska få bort de mossor, alger och andra växter som etablerat sig där. Företaget Veg Tech i Småland har vänt på problematiken och har som sin främsta affärsidé att just skapa ” gröna tak ”, dvs att erbjuda mattor av levande växter .

Förutom att skapa nya ytor i stadsmiljön så har det visat sig att gröna tak även har många andra fördelar, också när det gäller gröna tak som man inte beträder. För det andra så förbättrar gröna tak både mikro- . Det avser allt ifrån ett tunt lager med sedumväxter på taket till tjocka växtbäddar med buskar och träd. I Norden har torvtak funnits länge i traditionell skandinavisk bebyggelse men kom. Förutom det estetiska, det är vackert, minskar det avrinningen från taket. Det minskar också temperaturväxlingarna på konstruktionen och ger ett hållbarare tak.

Gröna tak har många fördelar. Det kan också ge extra poäng vid miljöklassning av byggnaden. De dämpar buller, ökar den biologiska mångfalden och renar luften vi andas. Men är gröna tak verkligen så bra som de låter? Vad behöver vi tänka på innan vi höjer denna typ av grönska till skyarna?

Med gröna tak från Icopal får du ett levande moss- eller sedumtak som skiftar färg med årstiderna. Mer info hittar du hos någon av våra återförsäljare! I Malmö har arbetet med klimatanpassning av byggnader kommit långt.

En del av stadens byggnader har fått gröna tak för att klara konsekvenser av klimatförändringen.

Ett förändrat klimat medför ökade risker i städerna. Högre temperaturer, återkommande värmeböljor, ökad nederbörd och . Det är långt kvar till ekonomisk tillväxt för grekerna. Men på taken växer det så det knakar. Amerikanska postverkets anläggning i New York är ett levande bevis på att gröna tak kan göra stor . Taket är en del av klimatskalet men kan samtidigt vara mycket mer.

De gröna taken integrerar byggnader i den omgivande miljön och ger ett bättre stadsklimat. Skadliga partiklar fångas upp och klimatpåverkan minskas eftersom växterna på. Efterfrågan och intresset för tak med gräs och andra växter har ökat de senaste åren enligt företag i branschen. På Södertull byggs just Gävles första.

Kunskapsutvecklingen kring gröna tak går framåt och nya erfarenheter hjälper oss se till att framtidens gröna tak är hållbara och fyller våra behov. Men, ofta finns det frågor kring kvalitetssäkring, fuktsäkerhet och brandskydd som associeras med byggnation av gröna tak. För att diskutera dessa frågor bjuder . Sarnafil T FPO takdukar är miljöbedömda, rotbeständiga och hållbara över tid. Ett bra och kostnadseffektivt val av tätskikt för gröna tak med sedum.

Vi var ca nyfikna studenter som tillsammans med vår guide från Greenroof ( Scandinavian Greenroof Institute) traskade runt på tak (och mark) där vi spanade in de gröna taken och dagvattensystemet som Ekostaden kanske är mest känt för. Roligt att vår guide dessutom var nyexaminerad student från .