Hambálkový krov


Nejčastěji se využíval při výstavbě stodol a objektů s velkým rozpětím střechy. Krov hambálkový – výpočet. Nejjednodušším dřevěným krovem hambálkové soustavy je soustava prostá pouze s hambálky. Všechny páry krokví jsou opatřeny hambálkem a to nejčastěji v podobě kleštin.

Krokve jsou začepovány do konců vazních trámů, stropnic nebo do kráčat, které jsou propojeny s výměnou a uloženy na pozednici.

Výměna je propojena s vazním trámem, vlivem tlaku krokví je výměna nadzvedávána. U větších rozpětí (asi nad m) se pak jedná o hambálkovou soustavu podepřenou. Fotogalerie: Dobrý den všem. Děkuji za informace a zkušenosti. Hambálky jsou s krokvemi . A jak vlastně poznáte hambálkový krov , aniž byste museli studovat tesařské spoje či detaily v podkroví?

Pro hambálkový krov je typický tvar blížící se rovnostrannému trojúhelníku.

Jakmile tedy uvidíte poměrně vysokou střechu s podkrovím ve tvaru téměř rovnostranného trojúhelníku, můžete si být téměř 1 jisti, že se . Aby nám strecha nespadla. Slovné spojenie úsporný alebo kombinovaný krov naznačuje, že ide o krov hambálkový. Využíva sa najčastejšie, pretože umožňuje najjednoduchšie zobytniť podkrovný priestor. Okrem toho sa v súčasnosti na konštrukciu hambálkového krovu dajú použiť . Na rozdiel od väznicovej sústavy je pri hambálkovej sústave každá väzba väzbou plnou. Väzby sú vzdialené až m. Pri symetrickom zaťažení pôsobí . Soustavy pilových střech.

TRADIČNÍ SOUSTAVY KROVŮ. Pozdější krovy období gotiky byly podepřeny vaznicemi (podélnými trámy) na sloupcích, svá- zanými pomocí diagonál nebo ondřejských křížů do tuhé konstrukce –podélné stolice, která přenáší zatížení střešním pláštěm do vazných . Tento krov je méně typický tím, že hambalky jsou uloženy pouze na . Vazby jsou vzdáleny až m. Na rozdíl od vaznicové soustavy je u hambálkové soustavy každá vazba vazbou plnou. Při symetrickém zatížení působí . V horní části jsou dvojice krokví spojené na ostřih nebo přeplátované.

Pro rodinné domy je často vhodný hambálkový krov , jehož konstrukce včetně pozednice je z prken.