Hängränna lutning


Vår hängränna tillverkas med största noggrannhet och precision. I folkmun pratas det om stuprännor, men det rätta namnet på den horisontella rännan som sitter vid takfoten är hängränna. När du monterar hängrännan och rännkrokarna, tänk på att få tillräcklig lutning så att vattnet inte blir stillastående i rännan. Hur mycket ska en hängränna lutar?

Den är 8m lång och ett stuprör på ena sidan.

Hängränna vid dubbel lutning , rännskarv eller ej? Hur justerar jag lutningen på hängrännor ? Krokarna fästs på ett avstånd av meter från . Standarden föreslår dock något större lutning på smala hängrännor för att de ska vara självrensande. Självrensande innebär inte att fastighetsägaren slipper rensa bort större partiklar, löv och . Fallet i rännan kan påverka igenslam- ningen, vilket påverkar dimensionering- en.

Diagrammen är baserade på en sanno- lik regnintensitet av 013l(sm²) för hela landet.

Storleken på urklippning i . Om takfoten inte är horisontell måste du ta hänsyn till det när du mäter ut rännans lutning. Rännvinkel inner 90° 102. Pressa ner rännan i kroken och fixera genom att vika krokens främre bleck över rännans vulst (Bild N). Att montera hängrännor och stuprör säkrar huset mot regn och smältvatten.

Monteringen kan du göra själv. Här visar Martin Timell hur du gör. Av estetiska skäl, och då takrännan är längre än m, ska stuprör placeras på båda ändarna av taket. Takavvattningssystemets halvrunda hängrännor och runda stuprör i kombination med ett brett kulörprogram ger dig maximal valfrihet och alla möjligheter till en perfekt lösning i. Bockningen underlättas väsentligt om du använder Lindabs. Om långsidan på huset är mycket lång sätter du upp flera stuprör för annars kan det se underligt ut med lutningen.

Tänk på att rännorna ska sättas så att de har ett svagt fall bort från huset så att vattnet inte skvalar ner på fasaden om det blir stopp i rännorna. LÄS OCKSÅ: Lödning av hängrännor är lätt och . Stuprör är det vertikala rör som ansluter till den horisontella hängrännan och leder vattnet ner mot marken. Denna kan i nederkant anslutas mot dagvattensystemet eller enbart en utkastare som styr iväg .

Multiplicera dessa och du får fram dimensioner för dina hängrännor. Grundregeln att luta sig mot är följande. Ju större yta – desto större dimensioner ska hängränna och stuprör ha.

Rådfråga gärna där du köper! För att vattnet ska kunna rinna så behöver hängrännorna ha ett fall – en lutning. Varan klarar BASTA-systemets högt ställda krav gällande kemiskt innehåll.

Används vid upphängning av hängränna. Beräkning av vad som behövs. Räkna med att varje stuprör klarar en rännlängd upp till max. Låt inte hängrännans fall bli ditt fall. Minsta rekommenderade lutning är mm per meter, men det får gärna vara mer.

Ställbar krok monteras med skruv. Märk först ut hur långt från rännans avslutning som.