Högtryckstvätta eternittak


Rengöring av eternittak. Jag har fått höra att man helst inte ska rensa eternittak från mossa och liknande eftersom mossans rottrådar lämnar kanaler efter sig in i eterniten. Dessa kanaler skulle då endera direkt kunna leda in vatten till undertaket eller göra så att eterniten senare frostsprängs och därvid . Det finns material att laga eternit med och speciell färg som det går bra att måla med. Vill du bevara dina eternitplattor, fråga i byggvaruhandeln eller färgfackhandel efter lämpliga produkter.

Det du inte ska göra är att högtryckstvätta eternit eller skada en platta så att det dammar. Det är då det hälsovådliga . Högtryckstvätt slår ut asbestfibrer från cementet eftersom det vittrats sönder under olika årstider. Sedan är det helt galet av arbetaren att inte använda skyddskläder och ansiktsmask, säger Gabriela Balodis på Arbetsmiljöverkets regelavdelning.

Modernare eternittak innehåller ingen asbest. Eternit är ett varumärke och den typen av cementskivor används mycket vid nybyggnation idag. Det går även under namnet asbestcement och består av krossad asbest som blandats med cement.

Asbest är i regel ofarligt så länge det ligger bundet i det material som det finns i exempelvis eternitplattan på taket. Däremot när man börjar . Detta för att minska risken för exponering vid framtida underhållsarbete och minska risken för att trampa igenom spröda eternittak. Som privatperson får du lov att hantera asbesthaltigt material från ditt eget hus, men du ska vara väl m edveten om riskerna och ha kunskap om hur du undviker hälsorisker och olägenhet för omgivningen.

Ska du hantera asbesthaltigt material inomhus rekommenderas att du tar kontakt med en fackman. En husägare misstänks för miljöbrott sedan det företag han anlitat spolat ett tak med högtryckstvätt. Mitt tips är att låta det vara fint och grönt.

Risken att det skulle bli några skador av att ha den där är minimal. Men om du oroar dig, så gå och kolla från undersidan om du kan se någon fukt sippra mellan fogarna. Gamla eternittak är tåliga tak, men eftersom de innehåller asbets tillverkas de inte längre. Med lite färg kan taket bli som nytt igen.

Den tillverkades av en massa bestående av procent cement och tio procent asbest i vatten. Produkten fick namnet eternit efter latinets aeternitas, evighet, ett välfunnet namn då materialet lätt står sig i åtminstone femtio år utan minsta . Asbestdamm kan ge bestående skador på lungorna. Om du ska riva en byggnad är det viktigt att hantera asbesthaltigt material på rätt sätt. Den här informationen gäller för hur privatpersoner ska hantera asbest i hemmamiljön.

Yrkesmässig hantering regleras av Arbetsmiljöverket. Under mossbeläggningen ligger takpannor gjorda av eternit , innehållande asbest. Denna information är avsedd för dig som privatperson och som ska hantera asbest hemma. Byggnadsarbetarna tvättade eternittak med högtryckstvätt. Det ledde till ett förbud mot ett företag som jobbade i Karlshamn.

Dessvärre håller inte ett eternittak sig inte så snyggt som det var den dag det lades, för så småningom fastnar smuts, alger, mossa och annat och till slut ser taket förfärligt ut. Men det finns en enkel lösning, nämligen att tvätta taket. Tvätta det skitiga eternittaket.

Med rätt tvättmedel lossnar smutsen av sig själv. Jag vill renovera mitt eternittack som är 70-talet, det är mossigt och orent. Jag undrar vilka metoder finns att tillgå? Asbestmaterialens egenskaper har varit känt i flera tusen år och förekommer i Sverige främst i byggnadsmaterial, som asbestcement (eternitplattor) men kan även finnas i värmeisolering i ventilationstrummor, i värmepannor eller inblandat i gummigolvmattor och kakelfix.

Renovering och rengöring av eternittak.