Hur lägga spåntak


Torkning och lagring av spån. Exempel — Läggning av spån med tre lagers täckning. Nedan visas hur ett trelagers spåntak kan läggas, men det kunde lika gärna vara ett tak med fyra eller fem lager spån.

Båda flyglarna är idag belagda med slitna och mossbemängda betongpannor, som nu skall bytas till tegelpannor. Min fråga rör de sticketak som ligger som undertak på byggnaderna, och hur jag skall hantera dessa.

Spåntak blev därför en enkel och billig konstruktion som var lika an vändbar på enkla ängslador som på för näma trähus i städerna. En av spåntakets nack delar är eldfarlighet. Et tak av maskinhyvlade spån. Skall man lägga nyt spån på et gammalt utjänt spåntak kan . Om spånen ligger som undertak men inte är tillräckligt täta kan man täcka med en oljehärdad board som underlag för ett nytt yttertak.

Om du ska laga eller lägga nytt: se efter hur spånen på ditt spåntak ser ut och hur de ligger och gör på samma sätt. Om ni väljer att lägga spåntak kan ni göra enligt följande lilla guide. Men det är svårt att läsa sig till hur man ska göra något praktiskt, det blir bra mycket bättre om man först pratar med någon (som kan) lägga spån och studerar hur andra spåntak är lagda.

Duger spåntak som undertak? Byta tak ska vi lägga tegel igen eller plåt? Spån under pannorna вер. Кеш Перекласти цю сторінку серп.

Under en vecka i slutet av augusti förnyades taket på gårdsmuseet vid. Då bör du titta på den här filmen som visar hur hantverkarna jobbar med taket på Bosebo kyrka som finns på Kulturen i Lund. Träslagen som har kommit till användning har varit furu, asp och gran. Taket består av okantade brädor, på det spåntak som nog legat som yttertak tills det blev dåligt, på det ligger tegelpannor. Tegelpannorna är nu nästintill helt söndervittrade och måste bytas.

Ska lägga på tegel igen men av annan storlek. Men hur göra underliggande skickt bra. Byta betongpannor på ett spån tak. Vill gärna har spånet kvar då . Nu undrar vi om man kan lägga torv- eller grästak på gäststugan?

Vilka för- och nackdelar finns det? SVAR: Jag gillar torvtak, med sina mycket breda vindskivor och en kraftig mullbräda, och vacker växtlighet på toppen. Jag ser inga nackdelar med torvtak på trähus.

Visa bildtext Dölj Herbert Johnsson, leder tvådagarskursen i hur man lägger ett spåntak som håller i minst år. Deng berättar Herbert Johnsson, Fränsta, som under två dagar lär ut konsten att lägga ett spåntak som håller i många år. Hur tätades tak innan plast och olja tog över?

Vad är hållbarheten på ett traditionellt tak? Varför använda trä och framförallt HUR GÖR MAN? Under denna helg kommer ni kunna lära er den traditionella, beprövade metoden av spånläggning med . SPÅNTAK ÄR EN annan typ av takbeklädnad i trä som har en lång tradition i Sverige. Hur ska man då få fler att välja trä som takbeklädnad?

Sture Brorsson är en av få som späntar spån för hand och vet hur man lägger ett spåntak som håller. Jag vet inte riktigt om jag ska hoppas att han har rätt eller fel, men hur som helst . På den här kursen kommer du att lära dig lägga ett spåntak på traditionellt sätt. Kursen är både teoretisk och praktisk. Medtag oömma kläder och hammare (om du har tillgång till en sådan). Det kommer också att finnas redskap att låna.

Boken om stickspån beskriver vilka materialkrav man ställer, vilka metoder man använt vid spåntillverkning, hur man lägger och underhåller spåntak. Den är skriven av Stina Wedman och säljs via byggbokhandeln och länsmuseerna. Pärt, spiller, spilkspån utgiven av Riksantikvarieämbetet går även att . Spåntak av furu och gran med tjocklek ≥ mm uppfyller europeisk brandklass. Det är väl inte enligt rekommendationerna att lägga fuktig spån på taket.

Redovisar hur spånämnena uttages. Snitt genom spån översida = spjälkad yta undersida = sågad yta.