Hur tillverkas stål


Stål (latinskt namn: chalybs eller aciarium) är en smidbar legering huvudsakligen bestående av järn. Kol är det viktigaste legeringsämnet och ingår alltid i varierande mängd i stål. Forskning pågår dock för att ta bort kol som legeringsämne.

Кеш Схожі Перекласти цю сторінку трав. Dagens metallurgiska processer utnyttjar avancerad informationsteknik för processtyrning och övervakning.

En förutsättning för att effektivt tillverka stål av hög kvalitet är emellertid också en god kontroll och styrning av råmaterialen. De två viktigaste råvarorna vid tillverkning av stål är järnmalm och skrot. Vad vet du om stål och stålindustrin i Sverige?

I den här filmen får du veta vad stål är, vad stål används till. Sandvik gör sitt stål av skrot som köps i Sverige men även utomlands. Stålet sorteras beroende på sammansättning.

När man ska göra ett visst slags stål använder man så liknande skrot som möjligt.

Skrotet läggs i en stor behållare och två kraftiga elektroder sänks ned för att smälta metallen Nu är metallen smält. Ett kort svar är: Man tillverkar stål av råjärn, som innehåller 4–procent kol. Man blåser syrgas genom eller mot smält järn.

Då förenas en del av kolet med syrgasen och bildar koloxid. Koloxiden försvinner, mängden kol i järnet sjunker och man har fått stål. Detta kallas att järnet färskas. Vi skapar miljönytta: Vår tillverkning använder resurser så effektivt att inget annat än samhällsnyttiga produkter lämnar företagen. Vid tio anläggningar utgör.

För att framställa rostfritt stål tillsätts ytterligare metaller såsom krom eller vanadin. När dessa får kontakt med syret i luften uppstår en oxidering på liknande sätt som sker hos vanligt järn i stål. Därigenom uppstår oxider, men dessa molekyler som uppkommer när luft blandas med krom eller vanadin har . Oxidmolekylerna som bildas på varje metallatom på ytan får plats att sitta bredvid varandra i ett mycket tunt lager.

Lagret av oxidatomer blir lufttätt, det hindrar luften från att komma åt metallatomerna innanför. Oxidlagret medför ingen missfärgning , utan metallen ser blank och fin ut. När vanligt stål oxiderar bildas rödbruna .

Ursprungsmaterialet för hela tillverkningskedjan är järnmalm, varifrån antingen råjärn utvinns i en masugn (se masugn och masugnsprocess) eller järnsvamp utvinns genom. Vill du få tillgång till hela artikeln ? Stoft som uppstår vid tillverkning av rostfritt stål innehåller förutom järnoxid även oxider av bland annat krom och nickel. Det finns ingen uppskattning av hur mycket metaller dessa deponirester innehåller. Uppsatser om HUR TILLVERKAS STåL.

Målet är att ta reda på om stål kan tillverkas med hjälp av vätgas i så kallad direktreduktion. I projektet måste vi studera hur man kan tillföra värme och hur man kan få till en kontinuerlig process. Tanken är att vätgasen ska tillverkas av vatten med hjälp av elektrolys.

Men du behöver också väga in hur detaljen ska tillverkas. Då kommer egenskaper som skärbarhet, svetsbarhet och härdbarhet in i bilden. Det finns ofta mer än en stålsort som passar till din detalj, och det är inte säkert att det är optimalt att använda samma stål som i en tidigare, liknande detalj.

Ibland kan det till exempel . Denna skrift har tagits fram av civilingenjör. SVR Joakim Widman vid Stålbyggnadsinstitutet på uppdrag av Jernkontoret under ledning av. Birgitta Lindblad och Helén Axelsson. Projektets referensgrupp har bestått av representanter från nordiska metallindustriföretag.

Lärare från svenska gymnasieskolor har givit synpunkter . Bloomberg skriver i dag om hur ”en kinesisk flod av stål ” påverkar ståljättar som ArcerolMittal och US Steel. En advokat för USA:s största stålproducent säger: ”Ökad . Det är på detta sätt som HYBRIT-projektet tänker sig att framtidens koldioxidfria stål ska tillverkas. I och med att Sverige har en hög andel grön el från vatten, vind , och sol och ett strukturellt elöverskott skulle vätgasen kunna tillverkas när tillgången på elektricitet är god och priset lågt. I tider när det råder överskott på el kan . Traditionellt smitt stål tillverkas av en smed. En individ skulle våt metall med vatten och pund den med en hammare på toppen av ett städ.

Tidiga typer av smitt stål utvecklades i Persien och Kina. SSAB, svensk ståltillverkare av höghållfast slit- och konstruktionsstål. Varm- och kallvalsad plåt, grovplåt och coil, stålrör och stålprofiler, stålpålar och mer.