Hus på plintar ritning


I en öppen plintgrund kombineras plintar med balkar och fribärande bjälklag eller bärlinor. Markytan under huset kan behöva särskild dränering. En plintgrund är en grund som består av plintar.

Man köper antingen färdiga plintar eller så gjuter man dessa på plats. Plintgrunden bär upp huset i dess bjälklag så det är därför viktigt att man dimensionerar antalet plintar med rätt antal och med rätt avstånd mellan dem för att alla laster ska bäras upp på ett .

En sommarstuga kan med fördel byggas på en plintgrund. Antalet plintar skall väljas så att regelramen får tillräckligt stöd. Några exakta regler för detta finns inte.

Vi har varit väldigt nöjda med detta under alla år. Plintarna i mittraden ligger direkt under en vägg som kommer att . Vid inspektion har vi varken haft fukt eller mögel och enda nackdelen har möjligtvis kunnat sägas att det var aningen kallt på golvet när vi var i stugan på vintern. Men faktiskt var det kallare .

Jag funderar på att bygga ett enplans fritidshus på plintar. Ett riktigt lågbudgetbygge. Сохраненная копия Похожие Перевести эту страницу Levereras huset med färdigt bottenbjälklag bör man använda krypgrund eller plintar. Levereras huset från en husleverantör som rekommenderar platta på mark så är det en god ide att använda platta på mark. Därför har plintgrund hela tiden varit det självklara valet för oss nu när vi måste bygga ett nytt hus.

Att plintgrunden dessutom är den minst. Vi levererar alla typer av grundritningar. Vi kan ta fram ritningar för platta på mark, torpargrunder, varmgrunder, krypgrunder, källargrunder och plintgrunder. Därför är det viktigt att man har en lastplan tillgänglig för huset när man ska ta fram grundritningen. Finns inte det behöver en konstruktör göra bedömningar och . Här beskrivs grundläggning på plintar som är en lämplig grund.

Se till att vattenavrinningen från grunden är tillfredsställande. Sätt upp provisoriska profilställningar i varje. Montera bjälklagsregeln på bärlinorna enligt ritning med.

Varmförzinkade spikar och.

Marklutningen ska vara i fall från huset minst 1:inom. Plintgrund är en typ av grundläggning där man gräver ned plintar på frostfritt djup och sedan en bit över marknivå lägger reglar på plintarna. Inte sällan ansamlas fukt genom naturens försorg under byggnaden där det blir lämpligt klimat för mögel och bakterier, vars framfart vid allvarligt angrepp brukar kännas upp i huset. En sund grund är förutsättningen för ett friskt hus. Grundens uppgift är att bära.

Vanligen har man plintar i betong med bärlinor av trä ovanpå vilka huset byggs. Därmed finns ingen risk . Fördelen med plintgrund är det innebär små ingrepp i naturen — speciellt i kuperad terräng — och att luften har fritt spelrum under huset. Det blir ett extra rum, som binder samman huset med trädgården.

Ett vackert trädäck lyfter huset och blir en skön solfångare där du laddar batterierna, njuter och umgås. Här hittar du ritningar och byggtips till ett trädäck med stora möjligheter. En luftig pergola med ribbor till tak skärmar av solen utan att stänga ute himlen, men framför allt skänker den uteplatsen en ombonad känsla. I denna filmen får du följa hur det går till att bygga nytt hus från hustillverkare Smålandsvillan Besök gärna.

Bärlinor 45×1mm tryckimpregnerat lägges ut på plintar som upplag för bjälklaget 45×1mm. Vi valde samma kulör, grå slamfärg, på hela huset. Det finns ju gott om röda hus att hyra på landsbygden, så för att uppmärksamma huset och kanske också göra det något mer attraktivt bestämde jag mig för att ställa det på plintar.

Jag hade ju sökt och fått, bygglov av Vara kommun. Skillnaden på min ritning och dom som man normalt lämnar in var kanske .