Icopal mono 501


SBS är en polymertillsats som gör att materialet förblir elastiskt även vid mycket låga temperaturer. Ovansidan är skyddsbelagd med skiffergranulat och undersidan med en lättsmält. Tätskikt utförda enligt denna specifikation förutsätter att montörerna är erfarna och väl för- trogna med tätskiktsmaterialet. De skall också inneha ett . Tätskikt med polymermodifierad asfalt (SBS) på stomme av polyesterfilt för enskiktstätning med höga krav på brottöjning.

Enlags taktäckning av polymermodifierad asfalt (SBS), stomme polyesterfilt, belagd med skiffergranulat, undersida polypropenfolie.

Det passar alla typer av takkonstruktioner, även tak med många detaljer. Tätskiktet är anpassat till svenska förhållanden, väl beprövat och har lång livslängd. Mono finns i flera versioner och i många kulörer för att passa . Hustaket hade jag firma som la om. Sträng- och skarvsvetsning och mekanisk infästning.

Renovering: på gammalt asfalttätskikt. Nyproduktion: på alla underlag förutom mineralull och cellplast. Skarvsvetsning och mekanisk infästning.

Det går att få produkten tillskuren i rätt bredd innan leverans. Produkten ska delas i 6mm respektive 3mm bredd. För att få ett bra resultat vid temperatur under 0°C måste produkterna förvärmas. Utan förvärmning kan veck uppstå efter att tätskiktet . Priset ska inkludera anslutningar mot krön, plåtar, skorstenar etc. Entreprenör ska vara ackrediterad hos AB Tätskiktsgarantier i . Förteckning över godkända tätskiktssystem.

Följande tätskiktssystem uppfyller kraven enligt Tätskiktsgarantiers riktlinjer. Enlagstäckningar av SBS-modifierad tätskiktsmatta på yttertak (JSE.1i AMA Hus 11). DWG filerna är komprimerade i zipformat.

KÖPA ytpapp icopal mono eller likvärdigt! Icopal mono 512PG lysgrå. Val av produkt för Brandteknisk klass.

För vissa byggnader gäller att tätskiktet måste uppfylla BROOF(t2) enligt Boverkets Byggregler 5:62. Warszawa : Instytut Techniki Budowlanej, . Regel 45×9 Isolering 95. Reglar 45x1cc600- Klyvs i kilar för fall.

PDF AF_ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER.

Fönster och fönsterdörrar är vita med 3-glas. Plåtbeslagning är av galvaniserad plåt. PLANLÖSNING: I östra delen av bostaden ligger det en ungdomsavdelning med två sovrum vilka har ett lugnt läge.

Utanför dessa finns det ett Tv-rum. Centralt i huset ligger . Se hur Noxite fungerar på noxite.