Icopal mono pm


SBS är en polymertillsats som gör att materialet förblir elastiskt även vid mycket låga temperaturer. Ovansidan är skyddsbelagd med skiffergranulat och undersidan med en lättsmält. Mono PM ingår i System Mono och kan användas både på fasta och mjuka underlag. Icopal Mono är ett komplett bitumenbaserat 1-lags tätskikts- system av hög kvalitet som är anpassat till svenskt klimat. Med Mono får du ett vackert och prisvärt yttertak som passar.

Tätskikt utförda enligt denna specifikation förutsätter att montörerna är erfarna och väl för- trogna med tätskiktsmaterialet. De skall också inneha ett . YEP Plåtrems: Kondensskydd under takbeslag, tex fotplåtar, vid avslut på fasade reglar och vid övertäckning på krön. Mono P Rems ( P-m ärkt): Rems finns både med och utan granulatfri kant. Mono P ingår i System Mono och kan användas både på fasta och mjuka underlag. Här finner du in formation om Icopal System Mono.

Beprövat och mångsidigt. Det passar alla typer av takkonstruktioner, även tak med många detaljer. Icopal AB har skrivit avtal med de större leverantörerna avseende dimensionering av tätskikt och fästdon.

Svetsning ska utföras med varmluftsutrustning. Produkten underlättar vid installation där brandrisk föreligger. Enlags taktäckning av polymermodifierad asfalt (SBS), stomme polyesterfilt, belagd med skiffergranulat, undersida polypropenfolie. Tätskiktet är anpassat till svenska förhållanden, väl beprövat och har lång livslängd. Mono finns i flera versioner och i många kulörer för att passa . Enlagstäckningar av SBS- modifierad tätskiktsmatta på yttertak (JSE.1i AMA Hus 14).

Tätskiktsmatta ska vara Icopal Mono PM eller likvärdigt, kulör enligt standard. Fläktrumstaken belades med vanliga exponerade tätskikt av Icopal Mono PM , på vilka man installerade solcellspaneler. Till kontorsbyggnaderna hör också en stor takterrass på 2kvm, här ligger terrassplattor på det inbyggda tätskiktet.

Byggnaden projekterades för att uppfylla kraven för miljöklassningssystemet BREEAM, . Använd Icopal Mono 5P eller PR (inte Mono 501. PM ) för listtäckning. Det går att få produkten tillskuren i rätt bredd innan leverans. För att få ett bra resultat vid temperatur under 0°C måste produkterna förvärmas. Välkommen till Icopals experthjälp!

Förteckning över godkända tätskiktssystem. Ställ frågor, rapportera problem och hjälp oss med förslag och idéer! På denna sida har vi samlat alla inlägg taggade med Mono PM.