Icopal mono pr


SBS är en polymertillsats som gör att materialet förblir elastiskt även vid mycket låga temperaturer. Ovansidan är skyddsbelagd med skiffergranulat och undersidan med en lättsmält. Mono PR ingår i System Mono och kan användas på fasta underlag. Med Mono får du ett vackert och prisvärt yttertak som passar. Tätskikt utförda enligt denna specifikation förutsätter att montörerna är erfarna och väl för- trogna med tätskiktsmaterialet.

De skall också inneha ett . Det passar alla typer av takkonstruktioner, även tak med många detaljer. Tätskiktet är anpassat till svenska förhållanden, väl beprövat och har lång livslängd. Enlags taktäckning av polymermodifierad asfalt (SBS), stomme polyesterfilt, belagd med skiffergranulat, undersida polypropenfolie.

Mono finns i flera versioner och i många kulörer för att passa . ICOPAL TAKPAPP MONO PR SKIFFERGRÅ 5X1M. Hustaket hade jag firma som la om. Följande tätskiktssystem uppfyller kraven enligt Tätskiktsgarantiers riktlinjer. Enlagstäckningar av SBS-modifierad tätskiktsmatta på yttertak (JSE.1i AMA Hus 11). Förteckning över godkända tätskiktssystem.

Takbelegget er robust og smidig å legge – se her! Produkten ska delas i 6mm respektive 3mm bredd. Det går att få produkten tillskuren i rätt bredd innan leverans.

För att få ett bra resultat vid temperatur under 0°C måste produkterna förvärmas. Utan förvärmning kan veck uppstå efter att tätskiktet . Priset ska inkludera anslutningar mot krön, plåtar, skorstenar etc. Entreprenör ska vara ackrediterad hos AB Tätskiktsgarantier i . Tätskiktsmatta ska förvaras och hanteras enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar.

Undre remsor och kappor till tätskiktsmattor ska inte vara skyddsbelagda. För UV-strålning exponerade remsor och . K-Rauta ref K- rauta, Beställare Skanska. Media Markt ref Media Markt, Beställare Skanska. Tagasfalt anvendes til vedligeholdelse af eksisterende tagpaptage.

Icopal mono 512PG lysgrå.