Icopal tätskiktssystem


Inbyggda tätskikt för terrasser och broar. Det monteras i terrasser, gårdsbjälklag, parkeringsdäck etc. Med Mono får du ett vackert och prisvärt yttertak som passar.

NR 51: LAG BASE 5P, BÅDA LAGREN HELKLISTRADE. NR 52: LAG ICOPAL BASE 5P, UNDRE LAG LÖST UTLAGT, ÖVRE LAG .

ETT-LAGS TVÅSKIKTSTÄCKNING, HELKLISTRADE . De skall också inneha ett . Systemet innebär två skilda täta skikt med mycket hög säkerhet mot läckage. Det undre lagret kan med fördel användas som. SBS är en polymertillsats som gör att materialet förblir elastiskt även vid mycket låga temperaturer. Ovansidan är skyddsbelagd med fingranulerat grafitgrått skiffer.

Förteckning över godkända tätskiktssystem.

Enlagstäckningar av SBS-modifierad tätskiktsmatta på yttertak (JSE.1i AMA Hus 11). Siplast-produkter_spot Primaflex är ett P-märkt 1-lags tätskiktssystem för låglutande tak av mycket hög kvalitet som klarar vårt tuffa nordiska klimat utan problem. Det kan läggas på de flesta underlag. I gröna tak fungerar det även utmärkt som inbyggt tätskikt.

Det passar alla typer av takkonstruktioner, även tak med många detaljer. Brave Produktion Sverige AB som tillverkar brandgasventilatorer. Mono finns i flera versioner och i många . Tätskikten är uppbyggda av . PVC – enkelt och snabbt. Senaste nyheten i vårt sortiment är PVC-duk. I vissa situationer är det rätt val.

En av fördelarna är snabb montering på stora ytor. PVC- duk har låg vikt, vilket gör det enkelt att hantera. Två tätskikt klistras samman, vilket ger mycket hög säkerhet mot läckage.

Icopals tätskiktssystem nu ännu mer . Samtliga produkter uppfyller kraven för Brandklass T och BROOF (t2).

Den svetsbara PVC-duken har en slät yta, vilket minimerar smutssamling. Mono kan med fördel även användas till traditionell listtäckning och fungerar utmärkt som inbyggt tätskikt i sedumtak (vid taklutning 6°). Mono Noxite bör läggas av en auktoriserad entreprenör.

Till detta kan du även få ett utvidgat underhåll där vi bland annat utför vissa . Ver másVi utför tätskiktssystem för både låglutande och branta tak samt för parkeringsdäck och terrasser. Ena dagen regn och rusk, andra snöslask eller minusgrader och så några torra heta somrar på det. Vårt nordiska klimat ställer extrema krav på våra tak.