Icopal yam 2000


Den påverkas därför inte av fukt. Stommen är impregnerad och belagd med oxiderad asfalt. Ytterkanterna är försedda med folieremsor som avlägsnas i samband med läggningen.

Man erhåller då asfalt mot asfalt i skarvarna. Monteringsanvisning Underlagsprodukter.

Bitulight ska täckas direkt. Med eller utan klisterkant. Användningsföreskrifter. Underlagstäckning med stomme av glasfiberfilt som är impregnerad och belagd med asfalt.

Underlagspapp som används under tätskikt och spikas på underlag av trä. Pappen har ingen klisterkant. Underlaget skall vara fast heltäckande av träpanel eller plywood (tjocklek enl. Hus AMA och RA Hus) och stabilt, rent samt torrt.

Följ därför dessa instruktioner noga.

På ett modernt listtak används en underlags täckning som grund. Om takets lutning understiger 18° måste skarvarna klistras med ico- klister. Detta behövs inte om underlagspapp med klisterkant använts. Uppfyller kraven enligt AMA Hus 0 kap JSB.

För ”mjuka” underlag klass A gäller att underlaget minst ska ha en ytkompressionshållfasthet 60. Micoral finns även med klisterkant. Förteckning över godkända tätskiktssystem. Följande tätskiktssystem uppfyller kraven enligt Tätskiktsgarantiers riktlinjer. Enlagstäckningar av SBS-modifierad tätskiktsmatta på yttertak (JSE.1i AMA Hus 11).

Jag har ett ca 1kvm stort platt tak. Idag ligger icopal takpapp som är ca år gammal. Skicket är OK men jag skulle vilja vara på den säkra. I de fall taktäckningen består av ett tätskikt behövs underlagsprodukter för att förhindra att tätskiktet dras sönder av eventuella rörelser i underlaget.

Mono PC kan även läggas direkt på EPS-isolering genom svetsning med Firesmart Welder. Fasta” underlag klass B utgörs av betong, lättbetong, cellglas, trä- panel, råspont och material med motsvarande ytkompressionshåll- fasthet samt renovering på .