In drän moduler


För ett hushåll med enbart BDT-vatten behövs då moduler och för. Mellan biotextilens veck finns distanselement av termoplast. Ventilationsstammen måste mynna . Avloppsvattnet rinner ned i de fack som är öppna uppåt, passerar igenom biohuden och vidare ner genom marken.

Biohuden försörjs med luft från de övriga facken. Riklig syretillgång i kombination med rejält tilltagen biohud säkerställer.

IN-DRÄN infiltrationsmodul. I slutet av Juni såg jag att det sprutade ut avloppsvatten från avluftningsröret på ingående rör till bädden. Beställer tömning av avskiljaren dagen efter. Fann Paket IPlus Bio moduler. Anpassat för ett hushåll på personer.

Slamavskiljaren har mycket bra avskiljningsförmåga, bra åtkomlighet och är enkel att slamtömma. För mer information läs vidare på . FTM 9paket, Fosfortank med filtermassa. Ekotreat fosforfällningsenhet.

Tilläggspaket för markbädd. Lägger man in-drän moduler så tycker jag att det verkar vara en bra idé att ta lite grövre grus under för att förlänga livstiden innan man måste gräva upp dem och högtryckspola eller byta dem. Tillverkarna av in-drän hävdar såklart att det inte skall behövas tidigare än för en vanlig infiltrationsbädd. Gruslagret inbyggt i modulerna!

BDT Slamavskiljare SA 9följt av . Kan fraktas sträckan Stockholm-Linköping om du möter upp i. Modulernas konstruktion är sådan att en jämn fördelning av avloppsvattnet kan garanteras . Till en markbädd används singel och sand. IN -DRÄN-modulerna gör att markbäddens area kan minskas till m2. Ring eller e -posta för . Färdiga produktpaket för ett till tre hushåll för alla tre generationer av markbaserad rening! Förutsättningar: hushåll med totalt 1personer som mest. Pumpning via fördelningsbrunnar till markbäddarna.

Tack vare att enheten placeras inomhus i värmen är den skyddad mot smuts, fukt och korrosion. Bytet av flockningsmedel är enkelt och tar endast några minuter. Där en infiltrationsanläggning placeras måste marken kunna avleda det vatten som tillförs. Därför läggs an- läggningens långsida tvärs (vinkelrät) mot.

Tillstånd enligt inlämnade handlingar beviljas för ovanstående avloppsanläggning med. Vid behov anläggs en avskärande drànering uppströms.

Ca rnGRUS (totali m3) . Detta är en förmånlig markbäddslösning som lämpar sig för rening allt avloppsvatten (tvätt- och toalettvatten). Lösningen krväver lite djup och utrymme.