Indrän biobädd 5ce


Denna markbädd måste alltid ha fosforfälla om man ska ha WC vatten inkopplat oavsett miljökrav. Så snart vatten kommer från slamavskiljaren börjar den biologiska floran (biohuden) att växa till i IN-DRÄN. Normalt är reduk- tionen av . Biobädd 5ce :s översta delar.

MINIRENINGSVERKET FÖR DIG SOM INTE HAR AVLOPP SOM HOBBY! Redan de första dagarna er- hålls en reduktion av organiskt material, och efter ca en vecka stabiliseras reduktionerna på en hög nivå.

Kan installeras i mark, ovan mark, på berg etc. Godkänd i alla kommuner. Rikstäckande nätverk av. Här sker den biologiska reningen och.

Du läser detta för att du vill rena ditt avloppsvatten. Antingen finns ett krav från myndigheterna eller så. Vid inkoppling av WC rekommenderar vi att man tecknar serviceavtal för EkoTreat fosforfällningsenhet.

Reningen består av kemisk fällning och en prefabricerad markbädd. Enligt FANN har testen gjorts under .

Testerna har genomförts av det ackrediterade institutet PIA i Aachen, Tyskland. Ett enkelt sätt att skydda din miljö – förnya ditt avlopp. Avloppsvattenrening handlar om miljöskydd i det stora perspektivet, . Fann in-drän biobädd och det verkade smidigt bara att gräva ner. HÖG SKYDDSNIVÅ – MARKBÄDD.

Välkommen att besöka vår Nätbutik. Du kan köpa paket in-drän biobädd 5ce hos vvsbutiken. FANN minireningsverk tar hand om allt avloppsvatten från ett hushåll (upp till personer). Minireningsverket finns i två utföranden: för toalettvatten eller för BDT ( Bad-, disk- och tvättvatten).

Nu finns en kompakt och lättanvänd CE-märkt avloppsanläggning som uppfyller de strängaste reningskraven. Hög skyddsnivå – utan efterpolering. Minimal skötsel och driftskostnad.

Bäddens storlek endast m2. Ska du anlägga ett nytt avlopp eller förnya ett befintligt? Så här enkelt och smidigt kan det vara att installera en CE-märkt avloppsanläggning med 10-års funktionsgaranti! Klicka här för mer info! I princip är biobädden en optimerad fabriksbyggd markbädd inbyggd i en tät tank.

Detta kombinerar de goda egenskaperna från minireningsverk och markbäddar. Kompakt, inkapslat, mät- bart, lätt att installera samt passivt och funktionssäkert.

Alla tankar isoleras med markisolering innan dom täcks över. Här är samma avlopp övertäckt och klart. Detta är en digital publikation som presenteras genom E-MAGIN.

Fö regående rening: Slam av sk iljare SA 90. Markbäddspaket IN-DRÄN biobädd BDT (3G), FANN. Båda kommer från FANN, en av de ledande tillverkarna inom området: Skriv ut.

Dersom WC i tillegg kobles til avløpet, skal bunnfelling av fosfor med EkoTreat . INDRÄN (II karta) technologija naudoja labai didelį paviršių bakterijoms vystytis, kuris kartu užtikrina labai gerą jų aprūpinimą deguonimi.