Infästning tegel


Tegel är ett så vackert material att man ofta inte vågar borra hål i det för att t ex sätta upp en spalje på husfasaden, hänga en tavla i gillestugan eller fästa en dörrkrok i garagemuren. Till sist segrar ändå förnuftet och man ger klängväxten ett nödvändigt stö bryter enformigheten i trivselrummet och ser till att garageporten . Avsedd för infästning i betong, tegel och natursten. Färgmärkt plugg som gör det lätt att hitta rätt dimension.

Den släta ytan och dubbelexpan- sionen gör att pluggen har en hög draghållfasthet.

Vingarna längst upp på pluggen förhindrar pluggen från att rotera under montaget. I byggmaterial med liten tryckstyrka bör du använda special- plugg, t. Byggmaterial med liten tryckstyrka är t. För infästning i skivor (gips) finner du ett stort antal special-. Nu kan du fortsätta med resten av hålen och pluggandet för regeln. Ta en titt på lite altanbyggartrådar, det brukar finnas med infästning där. Infästning av bärlina till balkong i tegelvägg допис квіт.

Кеш Схожі Перекласти цю сторінку Planerar du inför nybyggnation eller takrenovering, välj ett tak från Monier – din leverantör av takpannor, tegeltak och betongtak.

Det finns risk att teglet spricker. Det absolut bästa sättet att fästa maskiner i tegel med är genomgående bult minst M12. Borrdiameter minst mm.

Vid väggsågning skall alltid den översta fästpunkten vara genomgående bult. Alternativ till detta är gummiexpander typ . Dimensioneringsprogram för konstruktörer. Nätfäste, ink expanderdel 90mm x 8mm är avsedd för montering i underlag av lättbetong, betong, tegel etc. Se jämförelse Ta bort jämförelse. Nätfäste är avsedd för infästning genom motgjuten lättbetong.

Tryck in pluggen i hålet tills kragen ligger dikt an mot fästdetaljen. Skruva därefter in skruv enligt samma anvisning. Att skruva i betong Vid infästning med skruv i betong används ofta plugg, expander eller kemisk infästning (ankarmassa). BETONGSKRUV FÖRSÄNKT SKALLE BLANKFÖRZINKAD.

Betongskruv avsedd för snabb och enkel förankring i betong, tegel , hålsten och håltegel. Rätt val av infästning för montering av bärlina. Finns i längderna –1mm.

Att fästa bärlinor i tegelfasader som är bärande, går oftast utan problem. Kemisk infästning Teknisk dokumentation. Samma produkt för tegel och betong. Snabb härdning och montagetid.

Används vid infästning i betong, tegel och lättbetong. Försedd med två vingar för att minimera risk för rotation. Lämplig skruv: Heco-Fix träskruv, Protect träskruv, spånskiveskruv eller montageskruv. CTRAK-IT STICK-E klammer och brickor.

Betongskruvankare för permanenta och tillfälliga tillämpningar – inklusive skruvankare som kan användas i massivt tegel och håldäcksbjälklag. Ankare för infästning i betong, tegel och liknande. Fastsättning i stål och betong.

Se hela vår sortiment med spik.