Inklädda vindskivor


Jun Tänkte klä in vindskivorna med plåt istället för att bygga om konstruktionen med nya trävindskivor. Blir vindskivorna ordentligt skyddade med plåt? Dags för nya vindskivor ? Här hittar du utförlig gör det själv guide med beskrivning hur du byter vindskivor och vattenbräda på ditt tak och hus. Inklädda vindskivor och nya vindskiveplåtar samt nya rännor och rör på Breared!

Fördelen med att klä in vindskivebrädorna är att ni SLIPPER måla. För att besvara denna din ursprungliga fråga skulle jag nog säga nej. Att byta dessa detaljer då och då om de skulle rosta sönder är enkelt och billigt. Men varför skal du klä in vindskivorna . Vi föreslår gärna hur du kan förbättra såväl utseende som hållbarhet med plåtlösningar.

Huset hade en fasad av steniplattor och under dessa satt en gammal eternitfasad. Allt revs, tilläggsisolerades och slutligen monterades en nu ventilerad putsfasad upp, inklädda vindskivor i plåt m. Kund Säger: Redan vi första kontakten med . Vindskivor inklädda med plåt. Gavlarna med kraftig vindskivekonstruktion, fyra panellagda bräder på förvandring, som döljer rundåsarna. Klockbock med fyrkantstolpar vid västra gaveln infogade i den inklädda takgavelns vindskivor.

På taknock mot öster en tupp i plåt. Fasad: Slät, något strukturerad vit puts. Våningsplanen markeras upptill av ett. Många fönster är inklädda i beige plåt, andra, framför allt mot balkonger och på loftgångshusets loftgångssida, har sin ursprungliga bruna målning på trä.

Badrumsfönstren är utbytta mot tvålufts i vit aluminium. Takbyte med inklädda vindskivor. Byggherre: T Hammarström. AB Svenska Stenhus, Skövde. Carport, ____ Inglasad . Söndrum, Hallands Län, Sweden.

Fasaderna är klädda med rödfärgad locklistpanel. Knutarna är inklädda med brädor. Knutinklädnader, fönster- och dörromfatt- ningar, fönsterbågar och vindskivor är målade med ljust grå linoljefärg.

Det beslutades att konstruktionen fick vara den avgörande faktorn, dvs att vindskivorna gjordes tillräckligt breda för att täcka den inklädda takfoten. I annat fall skulle regn och snö kunna komma in och på sikt orsaka skador. Virket till såväl vindskivor som vattlister valdes för ändamålet för att få så . Här har vi gjort justering för asfalt åt Sydbeläggningar.

För att handikapps anpassa höjderna gjorde vi en mur för att klara nivåskillnader. Träfasaden har nyligen underhållits och fått en färgsätt- ning inspirerad av husets ursprungliga färgsättning. Taket har tidigare bytts ut mot trapetskorrugerad plåt.

Färgen på taket har med tiden bleknat, särskilt plåtsbeslag- ningar som inklädda vindskivor och liknande.