Isola takpapp


En högkvalitativ taktäckning med stor flexibiliet och styrka. Omläggskanterna har klister som ger säker tätning ända ned till 3° taklutning. Denna yta är också mindre känslig för påväxt av mossa. Skarvkanterna har SBS klister som ger säker tätning ned till 6° taklutning.

Detta klisterfält är skyddat av en silikonfolie som tas bort vid montering.

Denna bitumenblandning medför att Isostark bättre behåller sina goda egenskaper vid låga temperaturer. Isola Top är ett tätskikt med stor . Isostark skall användas där det ställs högre krav till underlagstäckningens motstånd mot mekanisk . Egenskaperna är anpassade efter vårt väderutsatta nordiska klimat. Huvudbeståndsdelen är en kraftig polyesterfiltstomme som är impregnerad och belagd med elastomerasfalt (SBS).

Glem alt du forbinder med såkalt takpapp. Dette er noe ganske annet, nemlig et moderne, høykvalitets takbelegg med selvklebende omlegg.

Tøyelighet uten skade er på over. Strekkstyrke pr m bane er på over tonn. Tilsvarende for takpapp er , takpapp kan rives med . Varmgalvaniserad svartlackerad stål. Har som uppgift att hålla uppe torvstocken som oftast är tryckimpregnerad regel 48x1mm. Avstånd mellan torvhållare rekommenderas cc 6mm.

Ger ett passande utseende vid takfot. Platonmattan vilket gör . Underlag för trägolv som monteras ovanpå betong. Som ytmaterial kan man använda brädparkett, spontad spånskiva eller faner.

Före monteringen ska alla organiska ämnen avlägsnas, till exempel lim, papp, kork, trä, bitumen osv. Förhindrar klapperljud i alla flytande golv. Den är glest vävd och därför helt diffusionsöppen och motståndskraftig mot vanligt förekommande kemiska angrepp.

Stop- skivans motstånd mot vattenånga är tredubbelt jämfört med byggplast. Produkten placeras på betongplattan och avslutas ca.

Lösningen används på branta tak som har en tät takkonstruktion och där ett ventilationsmellanrum behövs mellan underlaget och värmeisoleringen. Skivan slår ifrån sig vatten, är diffusionstät och tål kemisk belastning under normala förhållanden. Skivan har fyrkantiga knoppar på ca mm avstånd från varandra. Avslutningslisten är mjuk och böjbar i . Färdigblandad självutjämnande membran för tätning av genomföringar i golv. Förseglar mot stål, aluminium, cement, trä, plast m. Ta bort lösa partiklar, smuts , och fett före applicering.

Utförs med minimumtjocklek mm. Användningstemperatur: -10°C . Det är en smidig fogmassa av butylgummi blandat med organiska och syntetiska oljor, samt förstärkt med oorganiska pigment. Den är åldringsbeständig och behåller elasticiteten under ett skyddande skinn, som är självläkande vid skada.

Med kunder som ställer höga krav på kvalitet produceras produkter efter deras förväntningar och behov.