Isolera bjälklag plintgrund


I en öppen plintgrund kombineras plintar med balkar och fribärande bjälklag eller bärlinor. Metoden används vid grundläggning av mindre byggnader. Ett bottenbjälklag är det nedersta bjälklaget i ett hus med krypgrund eller plintgrund. Bjälklag över uteluftsventilerad krypgrund och plintgrund.

Från ljudsynpunkt kan det dock möjligen vara en nackdel om ljudabsorberande isolering , av typen mineralull, saknas. Här visas plintar till plintgrund. I regelverket läggs isolering. För att hålla fast isoleringen så att den inte trillar ned fästs under regelverket . Jag har fått tips att sätta Mineritskivor runt hela huset för att isolera grunden och limma frigolit på insidan av dessa.

Drag kan också uppkomma om det inte är tätt vid anslutning mellan bjälklag och vägg – då kan det blåsa rakt in! En sommarstuga kan med fördel byggas på en plintgrund. Isolera golv i uterum som står på plintar. Antalet plintar skall väljas så att regelramen får tillräckligt stöd. Några exakta regler för detta finns inte.

Nedanstående exempel visar. Mellan varje CC-regel skall placeras isolering , men då måste vi först ha ett golv i botten. Markeras ovan med mörk . Särskilt viktigt är detta om huset står på öppen plintgrund eller om det finns stor ventilationsarea.

Undersöktes detta då bjälklaget tilläggsisolerades? Kanske finns det utrymme att applicera ett vindtätt skikt under bjälklaget. Om byggnadens väggar står på golvbjälklaget brukar förbindelsen mellan syll och bjälklag vara en.

Men det finns saker att tänka på när man gör en plintgrund : 1) Huset måste byggas på ett bottenbjälklag, vilket alla husleverantörer inte kan leverera. Huset behöver extra isolering neråt då golvet blir till en 5:e yttervägg. Om man inte kan gjuta plintarna direkt. En plintgrund är en typ av grundläggning där man gjuter eller gräver ner plintar av betong. Vid isolering av golv läggs precis som i väggar, isolering mellan regelverket och man fäster någon typ av blindbotten under konstruktionen för att hålla isoleringen på plats.

Bärlina av konstruktionsvirke, limträ eller förtillverkade betongelement. Plint av armerad betong. Golvbjälkar av konstruktionsvirke.

För att isolera golvbjälklaget behövs någon sort av blindbotten så att isoleringen stannar kvar. Ett smart sätt är att göra den av. Majoriteten av fritidshusen är byggda på plintgrund , torpargrun krypgrund eller källare och det är dem vi valt att titta närmare på. Eftersom solen inte värmer . Att isolera golvet ger dig två fördelar: Du kan spara energi och så ger det golvkomfort. Olika golv kräver olika isoleringslösningar.

Mellanbjälklag måste vara väl isolerade mot buller mellan våningarna. Ventilerade golv (krypgrunder) fungerar som en fasad under byggnaden medan platta på mark har höga krav när det gäller fuktrörelse. En välisolerad golvkonstruktion skapar en god ljudmiljö och håller dina . Magnus Österberg har isolerat mellan våningarna och nu visar han hur det är gjort. Vi beskriver också vilka ekonomiska fördelar det finns med tilläggsisolering. Vi hoppas att ”Att tilläggsisolera hus” hjälper dig att isolera ditt hus rätt, med besparingar för både miljön och plånboken som resultat.

Författarna, energi- och klimatrådgivarna: Kristina Landfors. En platta på mark ska alltid vara gjuten ovanpå en värme isolering , minst 3cellplast. Bygg inte uppreglat trägolv.

Snabbt, effektivt, ekonomiskt och miljövänligt. Vi isolerar allt från nybyggnationer till torpargrund och plintgrund. Tillbyggnaden skall inte.