Isolere murvegg


Ofte er det ikke anledning til å isolere utvendig på grunn av store fasadeendringer. Hvis ytre teglvange ikke er frostbestandig, kan innvendig etterisolering medføre sprekker i fasaden som følge av redusert uttørkingsevne. Teglets frostbestandighet må undersøkes før det etterisoleres innvendig.

Viser det seg at teglet er . Man kan etterisolere yttervegger av mur på innvendig side dersom det ikke er mulig å utføre tiltaket på utvendig side. Det må gjøres grundig tilstandsanalyse av bygningen før tiltaket igangsettes.

På en del murbygninger er ikke tiltaket mulig og det medfører stor risiko for skader på fasade og . Den eksisterende murveggen kan bygges ut med en påfôring hvor hulerommene fylles med isolasjon. Utenpå monteres en kledningen som er godt luftet. Man kan bruke en trekledning, platekledning eller en pusset . Slik kan du etterisolere mur – og betongvegger. Mur- og betongvegger bør etterisoleres utvendig, men det finnes også løsninger for innvendig etterisolering. I denne artikkelen tar vi for oss vegger av mur eller betong, med eller uten puss og bare over terreng.

Yttervegger av mur og betong kan utføres i mange ulike kombinasjoner.

Men ønsker man å bevare fasadene, er isolering fra innsiden eneste løsning for energioppgradering av murvegger. Frostskade i teglsteinsfasade. Fokus er på upussede teglfasader, men anbefalingene og løsningene kan også være aktuelle for pussede mur – eller betongvegger. Tidlig tilstandskontroll er . Som isolasjon benyttes spesialprodukter av skumplast.

Nå lurer vi på hvordan vi egentlig skal lekte ut og isolere veggene. Vi har et soverom som delvis ligger under bakkenivå. Finner tusenvis av svar.

På vinteren er dette rommet ganske kaldt så vi lurte på å etterisolere det med 5cm glava innenfra. Er det bare til å lekte ut 5cm, legge inn isolasjon og så sponplater utenpå? Rommet har vært knusktørt i alle år,selv om lufteventilene er lukket. Jeg skal bygge opp igjen en innervegg mot en betongvegg, og lurer litt på hvordan jeg skal gjøre dette med tanke på isolasjon og dampsperre. Ser det er en del snakk om dampsperre mot betongvegger, men det dreier seg stort sett om yttervegger.

I mitt tilfelle er veggen en del av en utebo og ytterdelen . Dette temaet er sikkert tatt opp mange ganger før, men finner ikke noe lignende tilfelle. Isolere murvegg innvendig. Foreldra mine skal bygge bad i kjelleren.

Pappa er altmuligmann, og mamma er arkitekt.

Rommet som badet skal være på, er for øyeblikket et soverom vegg i vegg med . Har en iskald murvegg på soverommet jeg ønsker å isolere. Jeg leier rommet så det er begrenset hvor mye jeg kan gjøre av inngrep. Jeg tenkte å kjøpe enten lyddempingsplater jeg isolerer biler med eller depron isolasjonsmatte som man bruker i golv. Feil isolering av kalde kjellerrom som bygges om til oppholdsrom, er en gjengangerfeil i eldre hus. Halvparten av boligeierne tror feil og vil ha isolasjonen på innsiden av kjellermuren.

Det kan lønne seg å isolere de kalde ytterveggene. Ikke bare sparer du fyringsutgifter, du får også et bedre inneklima. Fuktsikker innvendig etter- isolering av mur – og betongvegger. AMBISIØS ENERGIOPPGRADERING NÅR FASADEN SKAL BEVARES . Skal pusse opp et kjellerrom på ca km kvm.

Isoporen går ei heller kant-i-kant med lekter. Platene er gunstige som . Hva bør jeg gjøre her for å isolere bedre? Må jeg rive ut, lekte ut mer og legge ny isolasjon , eller kan jeg legge noe utenpå?

Hvorfor utvendig isolering av kjellervegg?