Järnsulfat mossa stenplattor


Det finns god anledning till att ta bort mossa på stenplattor om man vill ha en vacker och mysig trädgård. Med bra mossbekämpning så får man fina plattor igen. Innan du ser på järnsulfat till gräsmattan så är det viktigt att du betänker din arbetsmetod.

Det är sällan smart att spraya på med järnsulfat (järnvitriol) och vatten för . Jag har denna helgen och även förra hållit på att ta bort mossa på betongplattor och stenar med brorsans högtryckstvätt.

Funkar utmärkt men det är ett slit när mossan fått växa i många år. Betongplattor med dansk sjösten är otroligt svåra att få rena men . Jarnvitriol – Bästa sättet att effektivt få dän mossa på stenplattor? Сохраненная копия Перевести эту страницу När man har sprayat på järnsulfat på gräsmattan samt på stenplattorna så kommer mossan att stupa.

När den är död så kan man tillämpa sig av en högtryckstvätt för att spola bort mosslagret från stenarna snabbt och effektivt. Relevant att fundera på då du sprutar med högtryckstvätt på stenplattor. Ifall man har stenplattor av .

Dessutom kan det påverka plattorna. Börja med att planera hur du ska tillintetgöra mossan och därpå få dän den, och jobba därpå steg för steg för effektiv borttagning av mossa från stenplattor. Alger, smuts och lavar gör livet surt för husägare med stenaltan. Men det finns en effektiv metod att ta bort det – utan att skada dina trädgårdsplattor. Observera:Undvik att få järnsulfat på stenplattor , prydnadssten, trädäck, utemöbler kläder och liknande, då dessa kan missfärgas.

Vistas ej på nybehandlade ytor. Dessa allmänna rekommendationer bör justeras i enlighet med lokala förhållanden som klimat, . Våra sjöstensplattor är FULLA av mossa , vilken verkar omöjlig att få bort. Blanda gärna med san så blir spridningen jämnare. Gräset gillar järnsulfat och mossan gör det inte!

Gräsets övervintringsförmåga ökar, för järnsulfat bidrar med ett visst skydd mot svampsjukdomar. Användarinformation för järnsulfat FerroGent. Produkten får endast användas som gödsel i grönytor och odlingar.

Undvik att få FerroGent på stenplattor , prydnadssten, trädäck, utemöbler och liknande, då dessa kan missfärgas. Säkerhetsdatabladet hittar .

Bli av med mossan på dina stenplattor på bästa sätt. Hur länge ska man vänta tills hunden får gå på gräset när man behandlat det med järnsulfat ? Järnsulfat är giftigt för hundar och katter. Således skall man icke sprida järnsulfat torrt ifall man inte är säker på att det blir ett långvarigt regn genast efter. Det är väl motsvarande ättika, luktar som det iaf. Att du får mossa i din gräsmatta beror till på att den inte har fått tillräckligt med näring.

Mossa på bland annat stenplattor tar du bort med Tergents Tercol (se nedan). Pelargonsyrans surgörande förmåga kan innebära att tungmetaller och andra ämnen löses ut och transporteras nedåt i marken eller ut med dagvattnet. Hamnar medlet i vattendrag kan det också påverka vattenlevande organismer. Mot mossa används främst järnsulfat , som enligt Peter Bergkvist inte har . Hur lång tid ska gå efter gräsmattebehandling med järnsulfat till hund samt katt tillåts beträda?

Därför skall man icke sprida järnsulfat torrt ifall man inte är säker på att det blir ett långvarigt regn direkt efter. Mixa med vatten och vattna ut med bredsspridare eller spridardunk. Har du en stark gräsmatta och sköter den kommer gräset klara av att konkurrera ut mossan.

Weibulls Stoppar Mossa dödar mossan och innehåller järnsulfat som även gör gräset grönare. Vattna alltid ut med en stril på vattenkannan. Undvik stenplattor då de kan bli missfärgade av järnsulfatet.

Men om mossan tagit över och . Fick reda på det förra året men har inte provat på stenplattor själv ännu, men våra kompisar testade och det blev bra. Men de hade inte sjösten utan bara cementplattor, vet inte om det gör någon skillnad. Med Algomin Mossa stärker och gödslar du gräsmattan samtidigt som du torkar ut mossan. Algomin Mossa är både miljövänligt och långtidsverkande, och eftersom det är en näring – inte ett gift – är den ofarlig för både barn och husdjur. Den missfärgar dessutom varken sten eller trä.

Ja det var kanske ingen mossa alls. Men en varning kan jag komma med! När det torkat in så kunde man se brunröda missfärgningar på stenplattorna …. Har nu fått en annan utmaning och det är att få bort missfärgningen.

Följaktligen skall man icke sprida järnsulfat torrt om man inte är säker på att det blir ett långvarigt regn omedelbar efter. Blanda med vatten och vattna ut med spridarbom eller .