Kall asfaltmassa


Kall asfaltmassa som används för snabba, enkla och permanenta lagningar. Vi gillar prisvärd renovering och förvaring. Ger en stark och hård yta. Välkommen till oss på Jula!

Asfaltmassan kan användas sommar- som vintertid. Vid minusgrader bör förpackningen förvaras ett dygn i rumstemperatur innan användning. Vid hög utomhustemperatur kan härdningstiden bli något längre.

Välj varuhus, Bollnäs, Borlänge, Borås, Gävle, Göteborg (Backaplan), Göteborg (Sisjön), Halmsta Helsingborg, Jönköping, Kalmar, Karlskoga, Karlskrona . Asfaltklister för vidhäftning av asfaltmassa på svårfästa ytor. Varan klarar BASTA-systemets baskrav gällande kemiskt innehåll Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekt. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekt.

Extremt brandfarlig gas. Vid tillverkning av kall asfaltmassa behövs ingen uppvärmning. Bindemedlet vid kall tillverkning är bitumen-emulsion och kan därför tillsättas utan att någon uppvärmning behövs. Massorna blir smidiga och lättarbetade och tillverkningsmetoden är mycket lämplig för inblandning av gammal asfalt vid återvinning.

COLDMEX REPARATIONSASFALT 5L. Icopal Coldmex 5liter Icopal Coldmex är en asfaltmassa med stenmaterial som används för snabblagning av mindre skador o. Metoden att tillverka kall asfaltmassa är patentsökt i länder. Kalla asfaltmassor är i och för sig ingen nyhet. Potthål i vägen lappar du snabbt med kall reparationsasfalt. Det är lätt att arbeta med och reparationen blir hållbar.

Vi visar dig hur du gör. En kall blandning är nödvändigtvis inte billigare än en varm. Däremot kan beläggningsarbetet gå snabbare om man använder en emulsion, vilket tillsammans med möjligheten att maximera återvinningen medför betydande besparingar.

Flexibiliteten visar sig också genom att en kall asfaltmassa i vissa fall kan lagras över . Med kallåtervinning kan man som enda metod tillverka en asfaltmassa som till hundra procent består av returasfalt. Det går utmärkt att använda asfaltmassa i minusgrader. Produkten är flexibel och konsistent vid -26°C och behåller sina adhesiva egenskaper även vid våta förhållanden. Sten och bitumen värms upp och blandas i ett asfaltverk till en asfaltmassa.

Genom att variera stenmaterial, stenstorlek och bindemedel får man asfalt med varierande egenskaper. Kan man göra kall asfalt? Vid normala lufttemperaturer är bindemedlet i asfalt fast. Därför måste det värmas upp för att kunna blandas . Utvinning av stenmaterial. Framställning av stenfraktioner.

Miljöpåverkan under produktionsskedet. Tillverkning av varmt blandad asfaltmassa. Transport av asfaltmassor. Utläggning av asfaltmassor. Undersökning om asfaltarbetarnas arbetsmiljö.

Returasfalt som sönderdelats i mindre partiklar, vanligen med kornstorlek mindre än mm, innehållande ballast och bindemedel. Blandning av bituminöst bindemedel och ballast i opackat tillstånd. Asfaltbeläggning tillverkad av asfaltmassa.

Beläggning bestående av asfaltmassa i packat tillstånd. Vidare var målet med laborationerna att hitta funktionella provningsmetoder som inte enbart bygger på okulär bedömning och erfarenhetskunskaper. Sammanfattning av laborationerna. Stenmaterial från olika täkter analyserades med avseende.

Scope för erhållna certifieringar.