Kallasfalt tak


Behöver du reparera takpapp, asfaltsytor, betong eller skarvklistra eller täta röranslutningar eller sprickor i betong och murverk? På BAHAUS har vi produkterna som täcker alla dessa behov, välj mellan: reperationsasfalt, asfaltslösning, kallasfalt , tätningsmassa, taklim och asfaltsklister. Alla våra asfaltsprodukter kommer från . Slut Begränsat lager I lager. Utspädd med 10– lacknafta används kallasfalt även som grundstrykning på .

Avsedd för fuktisolering av mur- och betongytor ovan och under mark. Tekniskt databla Säkerhets-datablad Säkerhets- datablad Säkerhets-datablad clp Säkerhets-datablad clp Faktablad. Asfaltbaserad flytande fuktskydd för byggnadens olika delar.

Kan användas inom – och utomhus, ovan och under jord. Vår kallasfalt från Protego är till för fuktisolering av mur- och betongytor. Förbehandling av bland annat betong, metall eller takpappytor innan exempelvis varmasfalt, kallasfalt , eller täckmassa används på ytan.

Kallasfalt och taktätning. Enkomponent, plastisk, bitumenbaserad.

Mycket god vidhäftning mot de flesta byggmaterial utan primer och missfärgar ej omgivande material. Underlaget skall vara torrt och rengjort. Appliceras med tjärborste eller roller. KALIX: Beställningsvara. Förra året fixade jag till det runt brunnen i vändplan som vi delar med grannen, använde kallasfalt från Jula och asfaltkitt från ByggMax för att limma kanterna.

Initialt var det mjukt men nu ett år efteråt är det stenhårt. Varan klarar BASTA-systemets baskrav gällande kemiskt innehåll Extremt. REPARATIONSKIT SEAL-A-LEAK.

Seal-a-Leak är ett reparatonskit som är utvecklat för att täta akuta mindre skador på tex tak , men det fungerar även för permanenta reparationer. Samma som Icoflux Primer. Fuktisolering av mur- och betongytor.

Ytan ska förbehandlas med Icoflux. Det krävs utbildning för att hålla på med sådant arbete, som förresten kallas ”hett arbete”, där även arbete med vinkelslip på ett tak ingår. Tätningsmassa som används på takpapp, eternit och ståltak.

Vid kallklistring trampar du fast en självhäftande ytpapp på underlagspapp. Du kan även lägga den på ett underlag av flytande kallasfalt. Primer tränger in i pappen och mjukar upp den gamla, torra och spröda stommen, medan Täckmassan som är tjockare stannar mer på ytan.

En förstrykning med Primer gör att det går åt mindre Täckmassa. Finns det något jag kan smeta ut . Brytpunkt enligt Fraass: ca -30°C. Systemlösningsr för låglutande tak , där PIR skivorna av typ M, BG eller BGM läggs i kallasfalt av typ Mastipol eller limmas och på så sätt sammanfogas skivorna.

Lättstruken även vid kyla. Varför inte lägga mm ASFALTSBOARD som takyta? Och imellan skarvarna tätar man med kall-asfalt på burk.

Resultatet är ett vattentåligt ( LÄTT) svart tak som tål att man går på det. Jag behåller den gamla underlagspappen, och lappar skador i .