Kallasfalt torktid


Fuktskydd på husgrunder. Dessa anvisningar och information är avsedda att vägleda förbrukaren vid användning av produkten och lämnas utan. Torktid : – h beroende på filmtjocklek. För ytterligare information, se säkerhetsdatablad eller . Slut Begränsat lager I lager.

Lättstruken asfaltlösning som ger en fukt- och vattenavvisande yta på husgrunder och betongytor ovan och under jor samt skydd för järn- och plåtkonstruktioner under mark. Utspädd med 10– lacknafta används kallasfalt även som grundstrykning på . Teknisk information: Basmaterial: Asfaltslösning. När vi börjat slita ut de gamla golven upptäckte vi ett lager av kallasfalt ca 2-mm tjockt. Jag har just köpt ett hus med platta på mark. Förpackning: Burk om lit, hink om eller liter.

Lösningsmedel: Lacknafta ( white spirit ). Faromärkning: brandfarlig. Kallasfalt och taktätning. Avsedd för underhåll av asfalttak.

Asfaltlösning framställd av högvärdig oxiderad asfalt och lättflyktiga lösningsmedel. Se till att underlaget är rent och torrt. Applicera Mataki Specialklister på ena ytan med styv fiberpensel eller spackelspade.

Låt klistret torka en stund. Vi rekommenderar att alla skarvar trampas till efter en dag, för att säkerställa att skarven verkligen blir . Härdningstid 1–dygn beroende på skikttjocklek. Produkten är inte avsedd för användning inomhus.

På torrt ställe i skydd mot sol och värme. Förvaras i rumstemperatur minst. Isolering av grundmurar, källare, behållare m. Vattenbaserad primer utan lösningsmedel med samma användningsområde som ovan. Består av en svart bitumenemulsion med tillsats av konstgummi och vätmedel. Våt kallasfalt kan avlägsnas med vatten men verktyg ska rengöras med lacknafta.

LADDA NER MER INFORMATION. Käyttöturvallisuustiedote (PDF). Fler produkter från samma kategori. Shingel_Bitumen_K_Kerabit. Borsta ytan ren från lösa partiklar och smuts.

Stryk ut primern med takborste, roller eller använd spruta. Användningsföreskrifter. Underlaget skall vara torrt. Sprutning, doppning, pensling eller roller.

Kan vid behov spädas med mindre mängd lacknafta.