Kallasfalt utomhus


Kallasfalt för reparation av mindre hål och ojämnheter på vägar, parkeringar och trottoarer. Slut Begränsat lager I lager. Lättstruken asfaltlösning som ger en fukt- och vattenavvisande yta på husgrunder och betongytor ovan och under jor samt skydd för järn- och plåtkonstruktioner under mark.

Utspädd med 10– lacknafta används kallasfalt även som grundstrykning på . Hyllplats: Välj varuhus.

Behöver du reparera takpapp, asfaltsytor, betong eller skarvklistra eller täta röranslutningar eller sprickor i betong och murverk? På BAHAUS har vi produkterna som täcker alla dessa behov, välj mellan: reperationsasfalt, asfaltslösning, kallasfalt , tätningsmassa, taklim och asfaltsklister. Alla våra asfaltsprodukter kommer från . Asfaltbaserad flytande fuktskydd för byggnadens olika delar. Kan användas inom – och utomhus , ovan och under jord.

Användningsområde, Inom- och utomhus. Därför kallas den också kall asfalt.

När den har stampats till och bilar har kört över den så blir den efter ett tag lika stark som den vanliga asfalten runt omkring. Kall asfaltmassa som används för snabba, enkla och . Avsedd för fuktisolering av mur- och betongytor ovan och under mark. Tekniskt databla Säkerhets-datablad Säkerhets- datablad Säkerhets-datablad clp Säkerhets-datablad clp Faktablad. Beskrivning, Tål höga temperaturer. Fuktisolering av mur- och betongytor utomhus ovan och under jord.

Torktid: 3-timmar vid 20°C. LADDA NER MER INFORMATION. Käyttöturvallisuustiedote (PDF). Fler produkter från samma kategori. Shingel_Bitumen_K_Kerabit.

Mycket brandfarlig Kan orsaka irritation i luftvägarna. Extremt brandfarlig aerosol. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kallflytande asfaltlösning .

Vet inte om jag lagt detta på rätt ställe, men utomhus handlar det i alla fall om. Annars kan du ju också testa kallasfalt men det har jag inte nggn erfarenhet av själv. Jo, det är som Donald säger att man kan köpa kallasfalt på burk och trycka i. Om du har en skada på en hårdgjord yta utomhus kan du försegla och laga den med EZ STREET kall asfalt. Det är en perfekt lösning för skolor med lekplatser, parkeringsplatser, uppfarter, landsvägar och servicevägar.

Alla hårdgjorda ytor utsätts för erosion med tiden och kall asfaltblandning är det bästa sättet att reparera . För fuktisolering av mur och betongytor såväl inomhus i ekonomibyggnader som utomhus , ovan och under jord. SKELLEFTEÅ: Beställningsvara. STENVALLS: Beställningsvara. UMEÅ Syd: frp i lager. Leverantör: Nordic Waterproofing AB.

Bornit kallasfalt ger er möjligheten att snabbt laga skador pga exempelvis tjälskott, frostsprickor och andra skador i vägbanan. Appliceras direkt från säcken. Kallasfalten består av finkross med bitumenhaltigt bindemedel, naturlig rapsolja samt högvärdiga häftmedel som förstärker vidhäftningen ytterligare. Alltid bra pris: Antal: x 1. Asfaltlösningen är framställd av asfalt (bitumen) och lösningsmedel.

Kallasfalt har god motståndkraft mot solljus och höga temperaturer och används med fördel vid fuktskydd av mur- och betongytor samt trä.