Kami plegel montering


Bärläkts- avstånd är vanligtvis 5mm för full gångbarhet på plåtytan. Du kan även ta hjälp av vår monteringsanvisning för mer information eller kontakta oss så hjälper vi dig med eventuella frågetecken kring läktningen. Det är viktigt att börja rätt.

Basic läggs i rader från fot till nock med början i takets nedre högra kant. För att förenkla montaget kan fotplåten användas som ”riktbräda”. Denna måste då monteras helt rakt och vinkelrätt mot takfallet.

Alternativt kan riktlina användas. Med vår 2-kupiga profil får du ett klassiskt tak i skandinavisk design. Långa längder innebär färre längdskarvar och gör taket snabbt att lägga då du i de flesta fall kan beställa en plåt som når hela vägen från takfot . TerraPLEGEL, PlusPLEGEL och. PLEGEL läggs i rader från fot till nock med början i takets nedre högra kant.

KAMI MONTERINGSANVISNING FOR TAKPLATER OG TILBEHØR. Skall befintlig strö- och bärläkt användas måste bärläkten flyttas så att läktavstånd stämmer med måtten under. Byt ut läkt som är dålig. Montering av läkt” sid 8. Låt det gamla taket ligga kvar som underlagstak. Denne leggeanvisningen gjelder for Lafarge Tekkin sine KAMI metallprofiler i stål og aluminium.

Produkten finns fortfarande kvar men har förädlats och utvecklats mycket under åren. Skruva fast infästningsplåten. Tillverkningen görs med KAMIs unika sträckpressningsteknik och ger den färdiga.

Fasta arbetsställen ska utformas med hänsyn till den totala fallhöjden, arbetets art och de risker som finns där arbetet ska utföras. Det kan vara en horisontell yta på skorstenens krön. KAMI Classic är ett av Kalixföretagets profilprodukter. Ett elegant klicktak med snygg design och enkel montering. Nu tar KAMI nästa steg i utvecklingen via tre helt nya varianter av Classic-taket – plain, line och stripe.

Vi har stämt av och hämtat in synpunkter från kun hantverkare och takläggare och är . Försäljning sker främst . Kami AB, Kalix, Sverige. Det må vises forsiktighet så takplatene ikke skades under monteringsarbeidet, selv om platene tåler vanlig gangtrafikk etter legging. Vid pris för montering tillkommer resor och traktamenten.

Vid önskemål om utökad montering kontakta oss för offert.