Katepal sep 5500


Sidoskarvarna överlappas och svetsas ca. Beroende på underlagstyp och tak -lutning används som underlagspapp YEP, YAP, KoEP eller. Lämpligt underlag för enskiktstäckning är gammal tak- papp. Polyesterstomme, SBS-modifierad bitumen, skifferbeläggning.

Som övre lag i tätskikt på yttertak. Enskiktstäckning med polyesterstomme och elastomertätskikt av SBS-modifierad bitumen för renovering eller som ytpapp vid flerskiktstäckning. Jag ska lägga om mitt platta papptak på kvm och tänkte leja någon för jobbet. Jag har fått en del anbud men är osäker på priset.

KATEPAL YTPAPP SUPER LIIMARI RÖD 1X8M. Ytpappen TopTite 6° är avsedd för två- eller enlagstäckning avgamla och nya tak, vars lutning är minst 1: (ca 6°). Förhållandet 1:avser att takfallet är en meter på en tiometer lång sträcka. Katepal ytpapp består av en stomme med polyester, som ger goda styrkeegenskaper. Asfalten innehåller SBS-elastomer, vilket gör att pappen är smidig och flexibel även vid låg temperatur.

För renovering och nybyggnation, en eller tvålagstäckningar. Försedd med självklistrande skarvkant (ej Super Pintari) som underlättar . DESCRIPTION OF THE PRODUCT. Torching (mechanical when needed). Type of bottom surfacing. Det vanligaste varianten vid asfaltblandning Katepal SEP fast.

Mineral Helasta tätskiktsmattor är avsedda för krävande. Leverantör: T-Emballage AB. Ovansidan är skyddsbelagd med skiffergranulat. Nya gavelplåtar, avvattningssystem och fotplåtar har tillverkad och monterad. Sandwischelement 1mm PIR U=19.

Isolering 1mm PIR U= 19. Hängrännor och stuprör, kulör: (Svart). Dubbelt energiglas med argonfyllning U=1. Märke, dejta kändis instagram, , Katepal Dubbel, enlagstätskikt som är uppbyggt av en polyesterfilt med .