Kerto spännvidd


Förutom produktion av standard- och specialbalkar erbjuder. Moelven Töreboda kvalificerad rådgivning redan i projekt- starten samt utvecklar specialkonstruktioner vid . Med trähar vi hittat ett snabbt och kostnadseffektivt. Förslag på kommersiell byggnad.

Kerto , golv- och takbjälklag av Kerto samt smidesbeslag. Trähar arbetats fram i samarbete med Luleå .

Skivan kapas till rätt längd och sågas till balkar, reglar eller skivor i de storlekar som kunderna efterfrågar. Kerto – produkter är CE-märkta och certifierade av det finska forskningsinstitutet VTT, nr . Fanerträ (LVL), typ Kerto -S, med alla faneren i samma fiberriktning (balkens längdriktning). Balkarna förutsätts stagade mot vippning. Två ihopsatta balkar beräknas som en, till exempel.

Med beräkningsverktyget för tak kan man jämföra taktyper med olika spännvidd och lämpade för olika snözoner och få fram tabeller med lämpliga virkesdimensioner. Beräkningsvärden för några vanliga typer av bjälklag. Nedböjning vid kN punktlast mm.

Frekvens för lägsta egen-svängning Hz.

Dessa är inte fullängd 6m utan skarvade enligt bild nedan. Vilken spännvidd på bjälklaget? Detta utfördes för att finna eventuella fördelar med att använda.

Böjning på högkant (momentvektor vinkelrätt limfogarna) fm, edge,k. I vårt bjälklag använder vi kertobalkar (plywoodbalkar) vilket gör bjälklaget stabilare och medger större spännvidder. Kerto krymper inte på samma sätt som ” vanliga” bjälkar och man undviker risker såsom sprickor i putsfasad vid mellanbjälklag, knarr i bjälklag samt golvsocklar som glipar mot golv.

Mellanbjälklag Detta är . Det är framförallt limträets estetiska utseende som lockar. En limträbalk har hög finnish och ser snygg ut i till exempel ett uterum. Den är ju också praktisk för att borra och såga i om man vill göra infästningar.

Vid det första mötet mellan entreprenören, arkitekten, ingenjörerna och ståltillverkarna stod det klart att den avancerade formen och takets långa spännvidd skulle ställa höga krav på samarbetet mellan alla inblandade parter. Kerto -Ripa-elementens djup fick avgöra ståldelens djup, eftersom stålet måste . En faktasökning gjordes via tillförlitliga. Määritelmät ja perusteet. Pulpetformade fackverk används till byggnader med spännvidd mindre än m och höjden väljs på samma sätt som raka . Vi vill ta bort lite stolpar.

Designsystem med Kerto LVL Ripa element är en innovation från Metsä Wood som möjliggör lång spännvidd utan bärande mellanväggar eller pelare. Det baseras på Metsä Woods Kerto LVL träskivor (laminated veneer lumber), som är mycket formstabila.

Den finska tillverkaren utvecklade produktionen av . Ett annat alternativ är att använda material typ Kerto -balken. En mycket speciell typ av takstol är sadeltaket med uppflyttad underram. På detta sätt kommer upplagen att hamna på överarmarna med mycket stora påfrestningar som följd.

Takstolen går att klara med en sammansatt balk eller Kerto -balk som överram. Designsystem för träbyggande med LVL, laminated veneer lumber (med Metsä Wood:s varumärke Kerto LVL Ripa), är en innovation som möjliggör lång spännvidd utan bärande mellanväggar eller pelare. Användningen av dessa element ger alternativ i träbyggande med spännvidder på upp till meter. Konstruktionsteknik, LTH. Hattbalk som upplag för prefabricerat betongbjälklag . Bjälklagen är förtillverkade bjälklag från Finnforest, så kallade Ripa-bjälklag.

Dessa klarar en spännvidd på upp till åtta meter, med mersmak på större spännvid- der i ett senare skede. Bjälklagen har stor styvhet på grund av god samverkan mel- lan den Kerto -skiva som utgör skiva och de Kerto -balkar som limmats undertill.