Kertobalk tillverkare


Moelven Töreboda är världens äldsta limträfabrik och i dag en av Europas ledande tillverkare av limträ. Förutom produktion av standard och specialbalkar har vi kvalificerade helhetslösningar för till . Kertos låga vikt är en stor fördel vid reparations- och renoverings- arbete. Montörer kan resa och montera materialet utan att använda tung lyftutrustning. Kerto-S kan beläggas eller målas så att det passar in i den övriga arkitekturen. Fanerlaminatträ eller LVL (förkortning av engelskans Laminated Veneer Lumber) är skivor eller balkar tillverkade genom limning av tunna lager av faner av trä.

I motsats till den mer vanliga plywood-skivan läggs fanerskivorna vid tillverkning av LVL med fibrerna i samma riktning. Detta ger LVL helt andra hållfasthets- och. Förutom egen produktion av standard- och specialbalkar erbjuder Moelven Tö. I-balkar gör konstruktionen lättare.

Vid tillverkning av Kaski-dörrar används den senaste teknologin och väl utvalda och testade material. BYGGVARUDEKLARATION – KERTO. Deklarationen följer den mall som är utarbetad av Byggsektorns Kretsloppsråd. Engineered Wood Divison.

Tillverkningsprocessen är optimalt . NP Nilsson ingår i Byggtryggkedjan Sveriges Riktiga Bygghandlare och är en del av XL-BYGG. NP Nilsson har egen tillverkning av takstolar, väggelement, råspontluckor och emballage. Materialets låga egenvikt innebär dessutom fördelaktiga transporter och biprodukterna från vår tillverkning används till uppvärmning. Du kan således känna gott samvete när du bygger med limträ.

Limträ erbjuder oändliga möjligheter. Det går fint att bearbeta och det enkelt att montera. Prestandan för den produkt som anges i punkterna och överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4: Undertecknat för tillverkaren av: Arto Salo. VP, Product Category Kerto.

Building and Industry business line. Förslag till kontrollplan upprättas av. Kolla in i Finland -där finns många tillverkare med moderna designer och standarder – är timmerhus men ser ut som vanlig villa. Själv har jag hus i uppförande som väl blir inflyttningsklart i början av nästa år (lamelltimmer 2mm tjock -ej isolering).

Googla på lamelltimmer å finland -finns några svenska . Träbjälklag ska enligt Eurokod utformas så att det inte uppträder besvärande svängningar för dem som vistas i byggnaden. Vid dimensionering beaktas säkerheten med hjälp av särskilda partialkoefficenter för last och bärförmåga. Värden på partialkoefficienter för bland annat konstruktionsvirke och limträ anges i Eurokod 5. För karaktäristiska grundvärden hänvisas till standarder eller respektive tillverkare. Fuktens inverkan på bärförmågan hos . Rapporten visar att trästommar är ett bra alternativ då trä är det enda förnybara byggnadsmaterialet och har en god tillgänglighet i Sverige.

Svar på frågeställningar som marknaden har gällande trä som stommaterial finns hos de olika producenterna med färdiga stomsystemlösningar så som Trä8. Det är lite som vid faner-. Sedan sågas mattan utgående. Därefter limmas skivorna.

En Kertobalk kan vara mellan 27.