Kertobalk utomhus


Förutom produktion av standard- och specialbalkar erbjuder. Moelven Töreboda kvalificerad rådgivning redan i projekt- starten samt utvecklar specialkonstruktioner vid . För Bärande balk i träkonstruktioner, exempelvis i bjälklag, takbalkar, avväxlingar, bärlinor eller del av takstolar etc. Det är framförallt limträets estetiska utseende som lockar.

En limträbalk har hög finnish och ser snygg ut i till exempel ett uterum. Den är ju också praktisk för att borra och såga i om man vill göra infästningar. Metsä Woods Kerto LVL (Laminated veneer lumber) produkter används i alla typer av konstruktionsprojekt, från nybyggnation till renovering. Kerto LVL har sin höga hållfasthet från det homogena sammanlimmade tvärsnittet. De är ett utmärkt val för användning i bärande konstruktioner inomhus och utomhus.

Förpackningar kan tillfälligt förvaras utomhus. Vid längre lagerhållning rekommenderas torra förhållanden. DESIGNVÄRDEN OCH FYSISKA EGENSKAPER. Kantsida (djup 3mm) fm,edge,k.

Flatsida, parallell mot fibrer fm,flat,k. Vattenfast lim enligt EN314- 1 class 3. Listverk och inomhuspanel. Funktion, byggbarhet, hållbarhet och underhåll.

Dessa krav skiljer sig mellan kunder och brukare å ena sidan och entreprenörer, snickare och byggare å den andra, se Tabell 1. För den första gruppen är typerna av byggnadsmaterial . Vill du göra något annorlunda, alla konstruktioner behöver ha en bärande del. Skivor i gips, MDF, spån. Fokuset låg på fyra materialsorter: limträ, kerto , HEA-balk och IPE-balk. En faktasökning gjordes via.

Määritelmät ja perusteet saatiin selville. Vid användning av limträ utomhus är det viktigt att det skyddas från regn. S-balkar och 9mkerto Q-skivor.

Limträ finns i olika storlekar . Vanligtvis görs Ikeas tak av plåt eller betongelement, men nu är det alltså dags för trä.