Klisterasfalt


Klisterasfalt används för att klistra ihop skarvar av takpapp. Dessa anvisningar och information är avsedda att vägleda förbrukaren vid användning av produkten och lämnas utan förbindelse. Vid oklarhet tillråds egna prov eller skriftliga råd från oss. Har du frågor om någon av våra produkter, eller kanske funderingar på en skräddarsydd bastu till sommarstugan, föreningen eller fjällstugan?

Tveka inte att slå en signal eller skicka ett mail!

Может использоваться как для небольших участков, так и больших площади. KLISTERASFALT AUSON TAKISOL 1L. Kan även användas för tätnings- och.

Användningsföreskrifter. Konsistensen påverkas av temperaturen och vid kylig väderlek rekommenderas uppvärmning. Underlaget skall vara torrt och rengjort.

Experter på produkter mot skadedjur och skadeinsekter.

För skarvklistring vid spikning av takpapp på trätak. Asfaltkitt för klistring av överläggen vid spikning av takpapp på trätak. Ett fiberarmerat och gummiförstärkt asfaltkitt för skarvklistring av takpappvåder på trätak.

Mycket smidig och elastisk. Bildar en tät och stark fog och kan också användas vid andra klistrings- och lagningsarbeten. Ersätter varmasfalt vid bl a isoleringsarbeten. Yrkesbutiken E-handel för proffs från proffs! Beställ online eller via telefon.

Powered by Winbas e-handel. Produktblad Säkerhetsdatablad. Kallflytande asfaltklister för klistring av tätskiktsöverlägg.

Asfaltklister är en kallflytande asfaltprodukt baserad på modifierad oljeasfalt och lättflyktiga lösningsmedel. Det används för klistring av överlägget vid spikning av asfaltbaserade tätskikt på träunderlag vid både underlagstäckning och . Det kan även användas för tätnings- och lagningsarbeten där ett tunt smidigt och elastiskt kitt erfordras. Du kan prova någon typ av klisterasfalt.

Det brukar fungera när man lägger något på betong som inte ska glida iväg. Självhäftande säkrar objekt till olika ytor. Fästmassa håller plattor från att förflyttas eller glider ur plats. När asfalt kakel tas bort limmet att obligationer dem till konkreta är kvar.

Gammalt lim kvar på betongen kommer att göra att golvet för att gropiga och ojämna. Du måste ta bort det gamla limmet helt innan du kan installera . For reparasjon av hull, groper og spor i asfalt. Appliceringsalternativ är: helklistring, fält- och skarvklistring eller mekanisk infästning i skarv och skarvklistring. Klistrat överlägg i sidoskarv skall . Bildar en elastisk och tät fog som är mycket motståndskraftig mot alla vädertyper.

För reparation av småskador, skarvsläpp och sprickor på papptak.