Kolesterol referanseverdier


Hva er høyt kolesterol ? Når vi snakker om kolesterol er det vanligvis total kolesterol vi mener. Total kolesterol kan deles opp i det gode HDL-kolesterolet og det dårlige . Og er de optimale kolesterolverdiene like for alle? Hvor høyt kolesterol du kan tillate deg er avhengig av din alder, kjønn og andre faktorer som blodtrykk, vekt, røyking, kosthol aktivitetsnivå og eventuelle andre sykdommer og medisinbruk. Sagt forenklet, jo flere risikofaktorer du har jo.

Menn og kvinner (veiledende referanseverdier – må ikke forveksles med ønsket nivå). Det er forskjell på normale og optimale kolesterolverdier. Sjekk hva som er normale koelsterolverdier, hva er høyt, normalt og grensehøyt kolesterol.

Sjekk tips for kolesterolsenkende kosthold. Les hva som er årsaker til høyt kolesterol og andre risikofaktorer ved høyt kolesterol. Normale kolesterolverdier er . Når er det nødvendig å sette i gang kolesterolsenkende behandling? Er forhøyet kolesterol farlig i seg selv? Kolesterol på over bør behandles med . Høyt kolesterol kan ha arvelige årsaker, men i de fleste tilfeller har det en klar sammenheng med livsstilen.

Mye mettet fett i kostholdet, lite mosjon, røyking og overvekt øker kolesterolet. Nå er det slik at referanseverdier varierer noe fra sted til ste noe som kommer an på analysemetoden. Jeg er kvinne, år, vekt kg, høyde 7 ferdig med overgangsalderen og hadde få plager i forbindelse med det. Føler meg frisk og bruker ingen medisiner. I forbindelse med min akutte stressreaksjon for et par uker siden ble det tatt noen blodprøver, og kolesterol ble slengt på.

Vær oppmerksom på at lettere sykdom kan gi forbigående lavere kolesterolverdier. IKKE forveksles med ønsket nivå! ASATogALAT (leverenzymer). Høye verdier ses ved leversykdom, høyt alkoholintak. Skal alltid tas fastende.

Høye fastende verdier ses ved familiære former, diabetes, nyresykdom, svangerskap og overvekt. Triglyserider er fett i blodbanen. S-LDL kolesterol (det skadelige):2. Dette er referanseområdene i Norge. Jeg har intrykk av at amerikanere nærmest kan kjøpe kolesterolsenkende medisiner i drugstores.

Og bivirkninger forekommer,men de er . Referanseverdier : Totalt kolesterol : – 1. HDL- kolesterol : – 7. Slike referanseverdier vil være et kompromiss mellom anbefalinger for forskjellige befolkningsgrupper. LDL- kolesterol reduserer risiko for senkomplikasjoner. Siden angivelsen er frivillig er vitaminer og mineraler. Det andre prinsippet brukes i USA og går utpå at enkelte vitaminer, mineraler og kolesterol M skal angis, uansett mengde . Blodsukker, kolesterol og insulinproduksjon måles i blodprøven.

Men hva er det egentlig?