Kondens under plåttak


Vi har lagt nytt plåttak på vår lagård. En byggfirma har gjort jobbet. Byggaren rekommenderade plåt med en beläggning av polyester på undersidan av plåten. Detta skulle förhindra att kondensvatten droppar.

Funderar på att bygga ny vedbod.

Tänker mig tak av vanlig korrugerad plåt. Men hur är det med kondens , brukar det inte vilja bildas en del sådant under plåttak ? Hur mycket brukar det bli, är det så mycket att veden kommer mögla? Det kommer ju bli en öppen luftspalt på en decimeter överst på väggarna . Isolera plåttak i fd vedbod med kondensproblem?

Kondens i taket på ligghallen, de regnar inomhus! Jämför också med tegeltak där underlagspappen är till föra att skydda mot.

Varning för plåttak på isolering enligt bild ovan. Några konstruktörer, hoppas de är få, anser att med en boardskiva eller liknande som ligger under takplåten kan kondens undvikas. En takkonstruktion påverkas av fuktig luft såväl inifrån som utifrån. Сохраненная копия Перевести эту страницу Fuktskydd för tak.

Utomhusluften är oftast i fuktjämvikt med luften under ett oisolerat, luftat yttertak. Taket på vårt Cykelförråd består av ett enkelt lager plåttak och det har fungerat bra efter att jag öppnade upp ventilationen ordentligt under taket och hela byggnaden. Målet var att skapa korsdrag under takplåten så att eventuell fukt kunde ventileras bort.

Avgörande för om ytkondens kan inträffa är temperaturen och luftens ånghalt. Daggpunkten är den lägsta temperatur som fuktig luft kan anta utan att fukt fälls ut i form av kondens. I vissa fall kan takytans temperatur bli upp till 10° lägre än lufttemperaturen. Om kondens uppstår under flera kalla nätter i rad utan att det blir . Ett plåttak av aluminium väger inte mer än kg per moch en stålplåt cirka 5-kg per m2.

Men så tävlar fabrikanterna numera om att tillverka så tunn plåt som möjligt. Metallskiktet är oftast under mm och i de tunnaste plåtarna knappt mm. Tveklöst ger den låga vikten två mycket stora fördelar: dels underlättas .

I de fall där det finns risk för kondens och droppbildning på plåtens undersida kan det vara nödvändigt med en beläggning som binder upp fukten tillfälligt – ett så kallat kondensskydd. Rummet eller utrymmet under taket bör vara väl ventilerat så att den absorberade fukten kan avdunsta från Dripstop beläggningen. När varm inneluft når den kalla plåten absorberar kondensväven de utfällda dropparna som bildas och binder dessa till sig. Genom en kombination av ventilation och stigande temperatur under dagen bortförs fukten och väven torkar upp.

Detta innebär att vi inte mottagit några mail via kontaktformuläret. Ni som försökt nå oss tidigare får gärna återkomma! Har ni det rätta skyddet mot kondens ? Droppar det från ert plåttak , skärmtak, lagerutrymmen eller djurstallar?

Miljöstationerna kommer att byggas som kallförråd men vi funderar nu på hur vi på ett enkelt kan sätt förhindra kondensbildning på undersidan av plåttaket. Finns det någon färg som motverkar kondens på plåt? Grafo Term som är en utmärkt problemlösare vid kondens på undersidan av . Att lägga takplåt av aluminium kan vara att föredra under vissa förhållanden, till exempel på platser där luften har hög fuktighet och är särskilt salt. När vädret slår om snabbt mellan varmt och kallt uppstår lätt kondens och vilket du som husägare bör försöka undvika eftersom fuktskador kan uppstå.

GrafoTherm är en vattenbaserad enkomponents färg för kondensskydd på tak och väggar av plåt samt andra metallytor där kondens och droppande vatten är ett problem. Väven är godkänd som genomtrampningsskydd och används när funktionen som ångspärr ej är nödvändig. Används också som kondensväv i oisolerade byggnader. I detta fall läggs väven under yttertaket så att eventuell fukt eller kondens kan rinna ner fritt längs takfallet.

Bison Kondensväv kan även användas som . På gården jag köpte i höstas finns en maskinhall på ca 120moch det är fribärande plåttak , men den är inte kondensskyddad. Har byggt ett stall med plåttak utan undertak och har problem med kondens. Räcker det med att ta av taket och lägga byggplast direkt under plåttaket för att undvika att kondensen droppar inne i stallet ? Under kalla klara nätter sjunker temperaturen kraftigt på takytan och då kan kondens fällas ut på underlagstaket. För att minska nedkylningen av takytan och därmed risken för kondens eller hög RF kan yttertaket isoleras under t ex takpannorna såsom framgår av figur nedan.

Endast några centimeters isolering förbättrar . Var nere på bygghandeln idag och diskuterade men en säljare. Han sa att jag kunde spänna kondens väv mellan bjälkarna, eller spika väven under bjälkarna och sen på med panelen. Alternativ låter intressant, minst jobb och krångel. Men han sa också att kondensen inte kommer bli så stor så ev blir det .